• 22 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

22.04.2020

klasa 7

Thema: Nein, das ist kein Handy – Zdania z przeczeniem 'kein’.

Zad. 3 str. 61

Przeczytaj podane dialogi. Na ich podstawie ułóż własne 2 i zapisz w zeszycie.

Zad. 4a str. 61

Przeczytaj teksty i zanotuj nieznane słówka w zeszycie. Które zdania są zgodne z tekstem.

 

Ćwiczeniówka – ćw. 3b,4 strona 41


24.04.2020

klasa 7

Thema: Wie findest du deine Schule? – Wyrażanie opinii na temat szkoły.

Odpowiedz na pytania:

Wie findest du deine Schule?

Magst du deine Schule?

Welche Schulfächer findest du schwer?

Welche Schulfächer lernst du gern?

 

Zad. 1 str. 42

Ćwiczeniówka – 5,6 str. 41


Comments are closed.