• 20 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

21.04.2020 wtorek

Temat: Media i opinia publiczna.

Po zapoznaniu się z tekstem w podręczniku na str. 158-161 odpowiedz do zeszytu na pytania:

1.    Jaką funkcję pełnią sondaże w życiu opinii publicznej?

2.    Jakie funkcje pełnią media?

3.    Jakie znaczenie ma dla nas reklama?

 

p.s. na poniedziałek 27.04 2020 przewiduję sprawdzian z działu Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, proszę sobie zacząć powtarzać materiał


23.04.2020 czwartek

Temat: Powtórzenie wiadomości.

 

Proszę zastanowić się nad poniższymi zagadnieniami przygotowującymi do sprawdzianu:

1.    Wyjaśnij na czym w świetle prawa polega referendum.

2.    Wyjaśnij na czym polega zasada konstytucjonalizmu.

3.    Wskaż najważniejsze Twoim zdaniem uprawnienia sejmu i Senatu.

4.    Jaki są następstwa uchwalenia przez sejm wotum nieufności wobec rządu?


Comments are closed.