• 3 października 2015
  • Możliwość komentowania Wniosek została wyłączona

Wniosek

Chruślina, 24 – 09- 2015 r.

 

         Rada Gminy

                            w  Józefowie nad Wisłą

 

Wniosek o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Chruślinie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. Poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 ust. 4 zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), statutu Szkoły Podstawowej w Chruślinie.

 

W   imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego

zwracam się z prośbą o nadanie Szkole Podstawowej w Chruślinie

imienia „Powstańców Styczniowych”

 

 

Załączniki:

  1. Uzasadnienie wniosku.
  2. Kopia Uchwały Rady Pedagogicznej.
  3. Kopia Uchwały Rady Rodziców.
  4. Kopia Uchwały Samorządu Uczniowskiego.

Do wiadomości:

  1. Rada Gminy w Józefowie nad Wisłą
  2. Rada Pedagogiczna SP w Chruślinie
  3. Rada Rodziców SP w Chruślinie
  4. Samorząd Uczniowski SP w Chruślinie

 


Comments are closed.