• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06- do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06- do 12-06

Klasa IV:

T: Holiday snapshots

  • Podręcznik, str. 98.

– ćwicz. 1, 2, 3.

  • Podręcznik, str. 99:

– ćwicz. 4.

– ćwicz. 5- dla chętnych.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 96:

– ćwicz. 1, 2, 3, 4.

 

T: Present continuous- questions.

  • Podręcznik, str. 99.

– Gramatyka:

Pytania w Present continuous:

Tworzenie pytań jest banalnie proste – wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania:

Is Tom writing a letter? Czy Tomek pisze list? (w tej chwili)

Zobaczmy więcej przykładów pytań ogólnych:

Are you reading a book? Czytasz/Czytacie książkę?
Is Mary having breakfast? Czy Mary je śniadanie?
Are they running? Czy oni biegną?
Am I taking my bag? Czy zabieram swoją torbę?
Are we waiting for my uncle? Czy czekamy na mojego wujka?
Is he looking at the stars? Czy on patrzy w gwiazdy?
Are we doing our homework? Czy robimy (odrabiamy) nasze zadanie domowe?

Jeśli chcemy dowiedzieć się kto, co, gdzie i kiedy robi w tej chwili, możemy także zadać pytanie szczegółowe. Użyjemy wtedy pomocniczych słówek takich jak where – gdzie?, what – co?, when – kiedy? czy why – dlaczego? W takim przypadku te słówka wpadną na początek zdania.

Where are you going? Gdzie idziesz/idziecie?
Who is she talking to? Z kim ona rozmawia?
Why are they laughing? Dlaczego oni/one się śmieją?
What is he doing? Co on robi?

Schemat tworzenia pytań:

Słowo pytające Operator (BE) Podmiot Czasownik +ing Polskie tłumaczenie
What am I reading? Co ja czytam?.
are you Co ty czytasz?
Is he Co on czyta?
she Co ona czyta?
it Co ono czyta?
Are we Co my czytamy?
you Co wy czytacie?
they Co oni czytają?

– ćwicz. 6.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 97:

– ćwicz. 5, 6.

– ćwicz. 7, 8- dla chętnych.


Comments are closed.