• 30 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03 do 03-04 została wyłączona

III Tydzień 30-03 do 03-04

Klasa VII

Temat: Utrwalenie wiadomości z działu „ Układ moczowy i wydalniczy”

 Uzupełnić kartę pracy „Układ moczowy i wydalniczy ” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się.

Temat : Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego

Przeczytać temat w podręczniku str. 170 do 172. W zeszycie przedmiotowym wykonać ćwiczenie 3, str. 172 w podręczniku. Dla Chętnych: uzupełnić kartę pracy „Układ dokrewny” znajdującą się w Szkoła w chmurze po wcześniejszym zalogowaniu się.


Comments are closed.