• 24 marca 2020
 • Możliwość komentowania II Tydzień 23 do 27 marca została wyłączona

II Tydzień 23 do 27 marca

Klasa II

Nauczyciel: Joanna Mróz

Środa: 25 marca 2020r.

Temat dnia: „Dbamy o zęby”

 1. Podręcznik s.42- 43 – przeczytaj wiersz na głos oraz tekst informacyjny ze s. 43 na temat dbania o zęby. Przeanalizuj i zastosuj w praktyce informacje „Jak należy myć zęby” oraz „Ważne zasady dbania o zęby” – s.43.
 2. Ćw. pol. s. 53, ćw. 1 – tekst wypowiedziany przez krasnala brzmi – Bardzo mnie boli ząb.

Spuchł mi cały policzek.

Przepisz te tekst do liniatury w ćwiczeniówce oraz w dymku podkreśl  kolorową kredką błędnie zapisane wyrazy.

 1. Ćw. pol. s. 53, ćw. 2 – wykonaj ćwiczenie pisemnie w ćwiczeniówce. Podpowiedź: jeden ząb, dwa, trzy, cztery zęby, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć zębów. Myślę ze z reszta wyrazów poradzicie sobie samodzielnie.
 2. Ćw. pol. s. 54, ćw. 3 – niektóre wyrazy zawierają spółgłoski, które utraciły dźwięczność tzn. inną spółgłoskę słyszymy podczas mówienia a inną piszemy ławka bo ławeczka, łóżko bo łóżeczko, ogród bo ogródek, nóż bo nożyk.

Podpowiedź do ćwiczenia 3: łyżka, marchew, walizka, talerz, obiad

 1. Ułóż dwa zdania z czasownikami z przeczeniem nie – nie dbał, nie mył,

nie leczył, nie pamiętał.

Pamiętaj nie z czasownikami piszemy oddzielnie! Możesz do jednego zdania wykorzystać dwa wyrazy. – ułożone zdania zapisujesz w liniaturze w ćwiczeniach.

 1. Ćw. mat. s 26 zad. 3,4,5

Podpowiedź do zadania 4

Pierwsza zagadka – liczba dziesiątek mniejsza o 3 od liczby jedności np. 14, 25, 36, 47, 58, 69 – która liczba dzieli się, przez 7 czyli która liczba jest wynikiem mnożenia przez 7.

Druga zagadka – myślę, że jest proste, jeśli znasz tabliczkę mnożenia na 4.

Trzecia zagadka – suma to wynik dodawania, najpierw musisz dodać do siebie podane liczby ( 18 i 3), następnie zastanów się, jakie dwie liczby pomnożone przez siebie dają tę liczbę, którą otrzymałeś. Np. 16 i 8  16+ 8=24, liczba 24 jest wynikiem mnożenia 6·4 = 24,

4· 6= 24, 3·8=24, 8·3 = 24.

Czwarta zagadka  – 15 to 5 i 5 i 5 czyli 3 piątki -jeśli 5 atletów zjada 10 kotletów to 15 atletów 10 ·3 =…….- oblicz (10 to ilość kotletów, a 3 to ilość piątek.

Podpowiedź do zadania 5

W każdym rzędzie liczb jest dodana lub odjęta jakaś liczba w zakresie od 1 do 9.

Podpowiedź do zadania 6

Połowa to dwie części, czyli ilość kwadratów dzielisz na 2.

 1. Naucz się czytać wiersza. Podręcznik s.42 – poproś rodziców o odpytanie czytania.

 

Starajcie się zadania wykonać samodzielni – jutro otrzymacie rozwiązania tych zadań i ćwiczeń i naniesiecie w Ćwiczeniach ewentualne poprawki.

Po wykonaniu tych ćwiczeń nie przesyłacie zadań i ćwiczeń do sprawdzenia.  Życzę powodzenia.

 


Klasa II

Data: czwartek – 26.03.2020r.

Nauczyciel: Joanna Mróz

Temat dnia: „Odpoczynek jest ważny”

 1. Podręcznik s.44– przeczyta tekst,  wyszukaj w tekście odpowiedzi na 1 pytanie i zapisz w zeszycie rozpoczynając odpowiedź od słów: Dużo mieć na głowie to znaczy…(pamiętajcie o zapisaniu w zeszycie W klasie i daty).
 2. Ćw. pol. s. 55, ćw. 1
 3. Ćw. pol. s. 55, ćw. 1 kropka w zeszycie.
 4. Ćw. pol. s. 55, ćw. 2 – w ćwiczeniu należy użyć określeń: jedna, jeden, pięć, sześć, siedem, osiem, trzy, dwa, cztery.
 5. Uzupełnij tabelę nazwami czynności. Przerysuj tabelę do zeszytu.

 

Dobry wypoczynek Niewłaściwy wypoczynek
 

gra na komputerze, spacer z psem, basen, spacer, słuchanie muzyki, słuchanie głośnej muzyki, długie oglądanie telewizji, drzemka, jazda na rowerze, gra w gry planszowe, czytanie książki. Możesz dodać własne propozycje.

 

 

 1. Ćw. mat. s 28 zad. 5, 6, 7, 8

Podpowiedź do zadania 6

 • 12: 4 =  30 – 27 (12: 4 = 3 i 30 – 27=3), 3· 5 = 15 i  9 + … = 15

Podpowiedź do zadania 7

 • policz ile dni upłynie od poniedziałku do piątku następnie zastanów się, jakie działanie wykonasz skoro znasz ogólna liczbę przepracowanych godzin i przez ile dni,
 • w tym zadaniu wykorzystasz tylko mnożenie i dzielenie – gdzie, jakie działanie wykonasz zastanówcie się sami.

Podpowiedź do zadania 8

 • zadanie wykonaj w zeszycie matematycznym.
 • Zapis w zeszycie powinie wyglądać następująco

I rata

1· 8 zł = 8 zł

30zł – 8 zł = 22zł

Odp. Bartkowi zostało do spłacenia 22 zł.

Starajcie się zadania wykonać samodzielni – jutro otrzymacie rozwiązania tych zadań i naniesiecie w Ćwiczeniach ewentualne poprawki.

 

Po wykonaniu tych ćwiczeń nie przesyłacie zadań i ćwiczeń do sprawdzenia. Proszę przesłać z pomocą rodziców zdjęcie pracy technicznej – kompozycja przestrzenna Twojego zdrowego posiłku.

Życzę powodzenia


Data: piątek – 27.03.2020

Temat dnia: „W świecie ortografii”

 1. Zasady pisowni spółgłosek miękkich – przypomnienie.

Pamiętając, że:

spółgłoski miękkie: ś, ć, ń, ź, dź   piszemy

na końcu wyrazu                                              

koń, latać, łabę, gałąź, łoś, słoń, miś, leń, cień

na początku i wewnątrz wyrazu przed spółgłoską

ślad, ćma, słońce, woźny, wig, kończyna, Mańka, uśmiech

Jeśli słyszymy spółgłoskę miękką, ale występuje ona przed samogłoską – piszemy ci, si, zi, dzi, ni

ciepło, ciurkiem, cicho, ciołek, siano, siedem, siodło sikawka, zielony, zioło, dziób, dziupla, słonica, pszenica, rozni

ZAPAMIĘTAJ

 

 1. Wypisz z wiersza wyrazy z spółgłoskami miękkimi, zmiękczonymi kreską. Odpowiedz na pytania – zapisz w zeszycie wyrazy oraz pytanie i odpowiedź na pytanie.

Nie siedź w domu cały dzień,

Przecież nie jest z ciebie leń!

Grześ, Staś, Ryś i Jaś śmiać się będą z ciebie;

złaź z tapczanu, idź do kranu trochę się odświeżyć!

 • Co zauważasz na końcu każdego z wypisanych wyrazów?

 

 1. Zapisz w zeszycie powstałe wyrazy ze spółgłoskami miękkimi.

 

 

 

Podpowiedź: Na podstawie reguły ortograficznej Punkt 1 zapisz poprawnie nazwy rzeczy i zwierząt np. pociąg

 1. Uzupełnij wyrazy brakującymi spółgłoskami miękkimi i prześlij do sprawdzenia.

…ebo jest dzi… pogodne i …wieci cudowne sło…ce.   (ń, ni), (ś, si), (ś, si), (ń, ni)

Mary…a z mamu…ą pój…e na spacer do parku. (ś, si), (ś, si),

…eszy się bardzo. (ć,ci)

Bę…e karmić łabę…e …arnem i kawałkami …asta. (dź, dzi), (dź, dzi),(ź, zi), (ć, ci)

W po…ągu panował straszny …cisk. (ć, ci),(ś, si)

Ko… z wy…łkiem …ągnął pod górę wóz pełen …na.

(ń, ni),(ś, si),(ć, ci),(ś, si)

…ę…oł stukał w drzewo tak gło…no, że nie mogli…my zasną…. (dź, dzi),(ć, ci ),(ś, si),(ś, si),(ć, ci)

Je……e jak najszyb…ej, to zdąży…e jeszcze na seans filmowy. (dź, dzi, ć, ci),(ć,ci),(ć, ci)

…a…u… uderzył …ekierą w pie… drzewa. (dź, dzi, dź, dzi, ś, si),(ś, si),(ń, ni)

 1. Ćw. mat. s 29 zad. 1,2,3,4,5

Podpowiedź do zadania 1

W tym zadaniu należy wykonać trzy działania: mnożenie, dzielenie i dodawanie. Najpierw obliczcie ile osób pojedzie w 3 samochodach po 3 osoby i ile w samochodach po 2 osoby teraz policz ile osób pojedzie razem, czyli dodaj. Aby policzyć dalszą część zadania należy ogólną ilość osób podzielić, na 2 ( ponieważ tyle jest busów). Odpowiedź napisz do drugiej części zadania.

Podpowiedź do zadania 2

Znamy liczbę dzieci i liczbę bułek, czyli należy podzielić ilość dzieci przez liczbę bułek i otrzymamy ile bułek otrzyma każde dziecko.

Podpowiedź do zadania 3

To zadanie jest podobne do zadania 2. Dzielicie ilość bananów, przez 1 ponieważ każde dziecko otrzymało tyle bananów.

Podpowiedź do zadania 5

20 zł dzielisz, przez 1 ponieważ maja być monety jednozłotowe. Jeśli znasz tabliczkę mnożenia z dalszą częścią zadania poradzisz sobie znakomicie.

Starajcie się zadania wykonać samodzielni.

Otrzymacie rozwiązania tych zadań w poniedziałek.

 

Do sprawdzenia z pomocą rodziców bardzo proszę przesłać dyktanda z punktu 4

Życzę powodzenia.

 

 


Comments are closed.