• 26 maja 2020
  • Możliwość komentowania XI Tydzień 25-05 do 29-05 została wyłączona

XI Tydzień 25-05 do 29-05

27.05.2020

kl.8

Thema: Mein Hamster hat Durchfall – Wzywanie pomocy.

Zad. 4a str. 75


29.05.2020

kl.8

Thema: Wiederholung – Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.

Podręcznik str 76 i 77


Comments are closed.