• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Klasa IV:

T: The amazing journey: I love football.

  • Wypisać słownictwo do unitu 7: podręcznik, str. 90.
  • Podręcznik, str. 84:

– ćwicz. 1, 2.

  • Podręcznik, str. 85:

– ćwicz. 4, 5.

  • Podręcznik, str. 85: Adverbs of frequency ( przysłówki częstotliwości):
  • Informacje – dokładnie przeczytać przepisać lub wkleić do zeszytu.

Przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency), jak sama nazwa wskazuje, określają, jak często wykonywana jest dana czynność. Naturalnie łączą się więc z czasem present simple, którego cechą charakterystyczną jest powtarzalność, zwyczaj (bądź ich brak).

Do najczęściej używanych przysłówków częstotliwości należą:

always – zawsze
usually – zazwyczaj
often/ frequently – często
sometimes – czasami
ocassionally – okazyjnie
seldom/rarely – rzadko
never – nigdy

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu

Adverbs of frequency występują zwykle przed czasownikiem:

She always eats breakfast in the morning. – Ona zawsze je rano śniadanie.
We usually spend Christmas at home. – Zazwyczaj spędzamy święta Bożego Narodzenia w domu.
never go to the opera. – Nigdy nie chodzę do opery.

Zdania twierdzące:

I usually read two books a month.- Ja zwykle czytam dwie książki w miesiącu.

She sometimes listens to music in the evening.- Ona czasami słucha muzyki wieczorem.

 

Zdania przeczące:

 

I don’t usually read two books a month.- Ja zwykle nie czytam dwóch książek w miesiącu.

He doesn’t always do his homework. – On nie zawsze odrabia swoją pracę domową.

 

Zdania pytające:

Do you usually read two books a month?- Czy ty zwykle czytasz dwie książki w miesiącu?

 

Uwaga! Z przysłówkiem  „never” zdania wyglądają tak:

She never watches horrors. – One nigdy nie ogląda horrorów.

I never drink fizzy drinks.- Ja nigdy nie piję napojów gazowanych.

Te zdania wyglądają jak twierdzenia, ale są tłumaczone na zdania przeczące!

Does she never watch horrors? – Czy ona nigdy nie ogląda horrorów?

Do you never drink fizzy drinks?- Czy ty nigdy nie pijesz napojów gazowanych?

Odstępstwem od tej zasady jest czasownik to be, który pojawia się przed przysłówkiem:

am never late for school. – Nigdy nie spóźniam się do szkoły.
She is always in a good mood. – Ona jest zawsze w dobrym nastroju.
You are sometimes grumpy. – Jesteś czasem zrzędliwy.

I am not always late for school. – Nie zawsze jestem spóźniona do szkoły.

Are you always my friend? – Czy zawsze będziesz moim przyjacielem?

  • Podręcznik, str. 85:

– ćwicz. 6, 7.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 82:

– ćwicz. 1, 2, 3, 4.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 83:

– ćwicz. 5, 6, 8.


Comments are closed.