• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Klasa VIII:

T: Present perfect, past perfect.

  • Przeczytać i zrobić notatki w zeszycie o okresach warunkowych- podręcznik. str. 155-156.
  • Podręcznik, str. 107:

– ćwicz. A, B, C, D, E, F, G, H, I.

  • Zeszyt ćwiczeń, str. 77:

– ćwicz. B, F, B.

  • Dodatkowe informacje: przeczytać, wkleić do zeszytu!

Present perfect, czy past perfect?

Poprawne używanie czasów Present Perfect i Past Perfect bywa często dość trudnym zadaniem dla osób pochodzących z Polski. Dzieje się tak, ponieważ w naszym ojczystym języku mamy tylko trzy czasy, natomiast w angielskim jest ich aż 16! W dzisiejszym wpisie postaramy się wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi czasami, aby ich używanie nie było już nigdy problematyczne.

Kiedy stosujemy czas Present Perfect?

Czas ten jest często dość problematyczny, ponieważ nie ma jego odpowiednika w języku polskim. Present perfect stosujemy w przypadku, gdy mówimy czynnościach oraz stanach, które miały miejsce w przeszłości i trwają do dzisiaj.

WAŻNE! Czasu present perfect używamy, gdy nie dodajemy konkretnej informacji o czasie rozpoczęcia czynności. Nie używamy go zatem z takimi wyrażeniami jak: two months ago, yesterday, last Monday itp. 

I have seen that video so many times. (Widziałem/am to nagranie tak wiele razy.)

She has moved to London. (Ona przeprowadziła się do Londynu.)

Pytania tworzymy poprzez inwersję, a zaprzeczenia poprzez dodanie “not” do czasownika posiłkowego.

Have you ever been in Slovakia? (Czy kiedykolwiek byłeś/aś w Słowacji?)
She hasn’t changed since the last time I saw her. (Ona się nie zmieniła odkąd ją ostatni raz widziałem/am.)

Kiedy stosujemy czas Past Perfect?

Past Perfect jest czasem, który sprawia jeszcze więcej kłopotów w nauce niż Present Perfect. Stosujemy go w sytuacjach, gdy chcemy podkreślić, że dana czynność miała miejsce jeszcze przed kolejną przeszłą czynnością. Czas ten jest dość rzadko stosowany w języku angielskim.

She had visited her friends in London, before she moved to Scotland. (Ona odwiedziła swoich znajomych w Londynie, zanim przeprowadziła się do Szkocji.)

By the time he became good at math, he had been struggling a lot with mathematical operations. (Do czasu bycia dobrym w matematyce, miał dużo problemów z działaniami matematycznymi.

Pytania tak samo jak w przypadku Present Perfect tworzymy poprzez umieszczenie na początku zdania czasownika modalnego.

Had you been in New York, before you flew back to Poland? (Byłeś/aś w Nowym Yorku, zanim przyleciałeś/aś spowrotem do Polski?

Przeczenie tworzymy przez dodanie not do czasownika modalnego.

She hadn’t known English, before she has moved to America. (Nie znała Angielskiego, zanim przeprowadziła się do Ameryki.

  • Można też obejrzeć o czasach przeszłych na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=SIsGaAlHM7A

 

T:Speaking – unit 7.

  • Podręcznik, str. 109:

– ćwicz. A, C, D.

  • Napisać pracę o wpływie człowieka na środowisko i jego ochronie – na ocenę!
  • Słownictwo:

Zjawiska spowodowane przez człowieka (phenomena caused by man)

acid rain – kwaśny deszcz
afforestation – zalesianie
air pollution – zanieczyszczenie powietrza
animal extinction – wymarcie zwierząt
climate change – zmiana klimatyczna
deforestation – wycinka lasów
destruction – niszczenie
global warming – globalne ocieplenie
greenhouse effect – efekt cieplarniany
urban sprawl – szybkie rozrastanie się miast
water contamination – skażenie wody

Warstwy (layers)

atmosphere – atmosfera
biosphere – biosfera
ecosphere – ekosfera
hydrosphere – hydrosfera
lithosphere – litosfera

Eko- (eco-)

eco-aware – osoba świadoma zagrożeń dla środowiska
ecofarming – rolnictwo ekologiczne
eco-fashion – moda eko- (ekologiczna)
ecofreak – fan ekologii
eco-friendly – przyjazny dla środowiska
eco-label – ekoetykieta
ecology – ekologia
ecosystem – ekosystem
ecoterrorism – terroryzm ekologiczny
ecotourism – turystyka ekologiczna
eco-warrior – działacz na rzecz ruchu ekologicznego

Różne (miscellaneous)

activists – aktywiści, działacze
alternative source of energy – alternatywne źródło energii
atomic power station – elektrownia atomowa
balance – równowaga
biodegradable – ulegający rozkładowi biologicznemu
biodiversity – zróżnicowanie biologiczne
chemical dump – wysypisko chemiczne
conservation – ochrona
contamination – skażenie
decay – rozkładać się
dump – wysypisko
endangered species – zagrożone gatunki
exhaust fumes – spaliny
fertilizers – nawozy sztuczne
fossil fuels – paliwa kopalne
harmful – szkodliwy
industrial waste – odpady przemysłowe
inhabitants – mieszkańcy
lead – ołów
litter – śmieci
manure – naturalny nawóz
natural habitat – środowisko naturalne
natural resources – zasoby naturalne
organic – organiczny
overpopulation – przeludnienie
ozone hole – dziura ozonowa
pesticides – środki owadobójcze
pollution – zanieczyszczenie
purification – uzdatnianie
radioactive – radioaktywny
rain forest – las tropikalny
recycling – recykling; przetwarzanie odpadów
sewage – ścieki
smog – smog
solar power – energia słoneczna
species – gatunek (! Liczba pojedyncza i liczba mnoga przyjmują taką samą formę)
sustainable – trwały
waste – odpady
wildfire – niekontrolowany ogień
wildlife – fauna i flora
wind farm – farma wiatrowa

Wyrażenia (phrases)

to adapt to the environment – dostosować do potrzeb środowiska
to be aware – być świadomym
to be exposed to – być wystawionym na
to be harmful – być szkodliwym
to become extinct – wymrzeć
to chop down – ścinać
death of the forests – śmierć lasów
to die out – wyginąć
to dispose of waste – pozbywać się odpadów
to lead an ecological campaign – prowadzić kampanię ekologiczną
to protect wildlife – chronić przyrodę
to sort out rubbish – segregować śmieci
the root cause – główna przyczyna
to stem from – wynikać z

Klęski żywiołowe po angielsku (natural disasters)

Poniżej znajdziecie listę zjawisk tego rodzaju wraz z polskim tłumaczeniem. Klęski żywiołowe to po angielsku natural distasters.

avalanche – lawina
aftershock – wstrząs następczy (podczas trzęsienia ziemi)
blizzard – śnieżyca
bushfire – pożar buszu
cyclone – cyklon
drought – susza
earthquake – trzęsienie ziemi
famine – klęska głodu
flash flood – nagła powódź
flood – powódź
forest fire – pożar lasu
hailstorm – burza gradowa
heat wave – długi okres upałów
hurricane – huragan
ice storm – burza lodowa
mudslide – lawina błotna
sandstorm – burza piaskowa
tornado – tornado
tsunami – tsunami
volcano eruption – erupcja wulkanu
whirlwind – trąba powietrzna

 

Słownictwo po angielsku związane ze środowiskiem naturalnym i ekologią

Podstawowe słówka

environment – środowisko
ecology
 – ekologia

water contamination – skażenie wody
organic – organiczny
climate change – zmiana klimatu
death of the forests – śmierć lasów
dying – ginący
deforestation – wycinka lasów
eco-fashion – moda ekologiczna
landfill – wysypisko śmieci
industrial waste – odpady przemysłowe
forest destruction – niszczenie lasów
waste – odpady
smog – smog
raw materials – surowce
ecosystem – ekosystem
manure – naturalny nawóz
eco-friendly – przyjazny dla środowiska
overpopulation – przeludnienie
lead – ołów
solar power – energia słoneczna
oxygen – tlen
ecoterrorism – eko-terroryzm
species – gatunek/gatunki
decay – rozkładać się
biodiversity – zróżnicowanie biologiczne
wildfire – niekontrolowany ogień
activists – aktywiści
food sources – źródła pożywienia
factory emission – emisja zanieczyszczeń z fabryk
ozone hole – dziura ozonowa
natural habitat – środowisko naturalne
global warming – globalne ocieplenie
conservation/protection – ochrona
chemical dump – wysypisko chemiczne
wind farm – elektrownia wiatrowa
exhaust fumes/gases – spaliny
endangered species – zagrożone gatunki
purification – uzdatnianie
environmental officer – pracownik ochrony środowiska
atomic power station – elektrownia atomowa
at serious risk – narażony na poważne ryzyko
alternative source of energy – alternatywne źródło energii
inhabitants – mieszkańcy
wildlife – dzika przyroda
eco-warrior – działacz na rzecz ruchu ekologicznego
urban sprawl – szybkie rozrastanie się miast
animal extinction – wymarcie zwierząt
eco-aware – osoba świadoma zagrożeń dla środowiska
pollution – zanieczyszczenie
nuclear accident – wypadek naturalny
afforestation – zalesianie
radioactive – radioaktywny
contamination – zatrucie
harmful – szkodliwy
sustainable – trwały
dump – wysypisko
fossil fuels – paliwa kopalne
ecofarming – rolnictwo ekologiczne
pesticides – środki owadobójcze
rain forest – las tropikalny
sewage – ścieki
nature reserve – rezerwy naturalne
biodegradable – rozkładalny biologicznie
natural resources – zasoby naturalne
balance – równowaga
recycling – recykling
fertilizers – nawozy sztuczne
litter/rubbish – śmieci
air pollution – zanieczyszczenie powietrza
to be aware – być świadomym
ecofreak – fan ekologii
greenhouse effect – efekt cieplarniany
food chain – łańcuch pokarmowy
industrial chemicals – chemia przemysłowa
destruction – destrukcja
ecotourism – turystyka ekologiczna
acid rain – kwaśny deszcz

Ciekawe wyrażenia

to sort out rubbish – segregować śmieci
to become extinct – wymrzeć
to be exposed to – być wystawionym na
to poison – zatruwać
to stem from – wynikać z
to chop down – wycinać
to work together – pracować razem
to dispose of waste – pozbywać się odpadów
to lead an ecological campaign – prowadzić kampanię ekologiczną
to be harmful – być szkodliwym
to release sewage into rivers – wypuszczać ścieki do rzek
the root cause – główna przyczyna
to contaminate – zanieczyszczać
to cooperate – współpracować
to adapt to the environment – dostosować do środowiska
to die out – wyginąć
to solve a problem – rozwiązać problem
to save water – oszczędzać wodę
to protect wildlife – chronić przyrodę

 

Arkusze Egzaminacyjne 1- 2

Nagranie do arkusza nr 1

Nagranie do arkusza nr 2


Comments are closed.