• 11 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

12.05.2020 wtorek

Temat: Unia Europejska (2)

 

1.    Na podstawie informacji z podręcznika (str. 177) scharakteryzuj poszczególne organy Unii Europejskiej.

2.    W ciągu bieżącego tygodnia obejrzyj wybrany serwis informacyjny w TV (np. Fakty, Panorama, Telexpress, Wiadomości) i zanotuj w zeszycie co usłyszałeś o działalności Unii Europejskiej. Zdjęcie tej notatki z zeszytu  należy przesłać do 15 maja 2020 r. na adres: wos.spch@wp.pl


Temat: Polska w Unii Europejskiej.

Na podstawie tekstu z podręcznika odpowiedz na pytania:

1.    Co zyskali Polacy po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

2.    Komu przysługuje obywatelstwo unijne? Wymień prawa wynikające z jego przyjęcia.

3.    Co to jest strefa Schengen i jakie korzyści z jej istnienia wynikają dla podróżujących?


Comments are closed.