• 26 kwietnia 2020
 • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

Klasa II

Data: poniedziałek 27.04.2020r.

Temat dnia: „Co słychać wiosną u zwierząt”

1.Podręcznik s. 74 -75 – przeczytaj wiersz – naucz się czytać wiersza – poproś rodzica, aby cie odpytał czytania.

Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów:

miele ogonem- kręcić ogonem,

chlewik – pomieszczenie dla przeznaczone dla świnek,

prosiak – świnka,

bodzie – uderzać rogami,

wilcze ziele – roślina trująca dla ludzi i zwierząt,

decybele – w wierszu chodzi o określenie dużego hałasu,

tik nerwowy – poruszanie jakąś częścią ciała na który nie mamy wpływu,

Cielę kręciło ogonem, aby odganiać muchy które mu przeszkadzały.

 1. Ćw. pol. s.80, ćw. 1 – wykonaj tylko w ćwiczeniach.
 2. Ćw. pol. s.80, ćw. 3. Ćwiczenie prześlij do oceny.

Edukacja matematyczna

W dniu dzisiejszym zajmiemy się dwom zwrotami – „o ile więcej?” oraz „o ile mniej?”. Określenia te ściśle wiążą się z dodawaniem i odejmowaniem. Jeśli coś jest większe, droższe o ileś to znaczy, że trzeba dodać jeśli coś jest tańsze, mniejsze o ileś wtedy odejmujemy.

Np.  Kasia ma w swojej szafce 16 koszulek. Monika ma takich koszulek o 10 więcej, natomiast Tomek ma o 5 koszulek mniej od Kasi. Ile koszulek ma każde z nich?

Monika – 16 + 10 = 26

Tomek – 16 – 5 = 11

 1. Ćw. mat. s. 41, zad.1, 2 – bez kropki.
 2. Ćw. mat. s. 41, zad. 3 – bez gwiazdki.
 3. Ćw. mat. s. 41, zad. 4 – dla chętnych.

Rozwiązane zadania matematyczne prześlij do oceny.

Zadania wykonujcie samodzielnie.

Życzę powodzenia.

 


Klasa II

Data: wtorek 28.04.2020r.

Temat dnia: „Zwierzęce rodziny”

 1. Podręcznik s. 78 – 79 – przeanalizuj informacje o rozwoju zwierząt.
 2. Ćw. pol. s.81, ćw. 4 – bez kropki.
 3. Ćw. pol. s.81, ćw. 5

Ćwiczenie 4 i 5 prześlij do oceny.

Edukacja matematyczna

 1. Ćw. mat. s.40 zad. 1, 2, 3, 4 – wykonaj w ćwiczeniówce, 5.

Podpowiedź!

– jeśli mamy obliczyć ile naczyń półlitrowych nam potrzeba można pomnożyć przez 2, ponieważ  1litr (l) – pół litra  i pół litra,

– jeśli mamy obliczyć ile naczyń ćwierćlitrowych nam potrzeba można pomnożyć przez 4, ponieważ1litr (l) – ćwierć litra, ćwierć litra, ćwierć litra, ćwierć litra.

Np. Ile naczyń półlitrowych potrzeba, żeby przelać 30 l wody.

30 l · 2 = 60, 3 · 2 = 6 i spisujemy zero,

Np. Ile naczyń ćwierćlitrowych potrzeba, żeby przelać 30 l wody.

30 l · 4 = 120, 3 · 4 = 12 i spisujemy zero.

Rozwiązane zadania matematyczne prześlij do oceny.

 

Edukacja informatyczna

Temat: „Odbicie w jeziorze”

Wykonajcie rysunek zgodnie z instrukcją w podręczniku lekcja 18 s.44 -45. Podręcznik w załączniku.  Na wykonanie pracy macie cały tydzień. Wykonane zadanie prześlijcie do oceny.

Zadania wykonujcie samodzielnie.

Życzę powodzenia.

 


Klasa II

Data: środa 29.04.2020r.

Temat dnia: „Sprawdzam siebie”

 1. Ćw. pol. s. 82 – 83, ćw. 1, 2, 3, 4, 5 – prześlij do oceny.

Edukacja matematyczna

Kartkówka nr 5  – wykonajcie zadania tylko z grupy A – po rozwiązaniu prześlij do oceny.

 

 

Życzę powodzenia.

 


Klasa II

Data: czwartek 30.04.2020r.

Nauczyciel: Joanna Mróz

Temat dnia: „Co jest przyjazne, a co szkodliwe”

 1. Podręcznik cz.4 s. 4- 5 – poproś rodzica o przeczytanie tekstu.
 2. Ćw. pol. cz.4 s.4 – 5, ćw. – 1- zapiszcie tylko hasło, 2, 3, 4.

Informacje:

Człowiek bez przyrody nie może żyć jednak bardzo często bezmyślnie niszczymy przyrodę.

Najczęstsze zagrożenia dla przyrody ze strony człowieka to:

– zaśmiecanie środowiska – nielegalne wysypiska śmieci lub wyrzucanie śmieci tam gdzie stoimy, a nie do kosza,

–  zanieczyszczanie powietrza, czyli spalanie śmieci, wypalanie traw, spaliny samochodowe,

–  pożary lasów,

– wycinanie lasów,

– hałas,

 Przyrodę chronimy poprzez:

– tworzenia parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych – wydzielonych obszarów chronionych ze względu na charakterystyczne walory przyrodnicze, naukowe czy kulturowe,

– tworzenie pomników przyrody – chroniony obiekt ( drzewo, skała jaskinia),

– oszczędzanie wody,

– segregowanie śmieci,

– ochrona gatunków roślin lub zwierząt,

– oszczędzanie wody.

 1. Ćw. pol. s.6, ćw. 5 i 6 – prześlij do oceny.
 2. Ćw. mat. s.42 , zad. 1 – bez kropki

Przypomnienie:

W matematyce jedno działanie sprawdzamy drugim:

– dodawanie sprawdzamy odejmowaniem np. 12 + 6 = 18 bo 18 – 6 = 12,

– odejmowanie sprawdzamy dodawaniem np. 29 – 5 = 24 bo 24 + 5 = 29,

– mnożenie sprawdzamy dzieleniem np. 7 · 5 = 35 bo 35: 5 = 7,

– dzielenie sprawdzamy mnożeniem np. 24: 4 = 6 bo 6 · 4 = 24

Zadania wykonujcie samodzielnie.

 

Przeanalizujcie rozwiązanie zadań: 2 i 3.

 1. Ćw. mat. s.42 , zad. 2

Ania: 50zł – 6zł – 4zł = 40zł

Magda: 50zł – 3zł – 5zł = 42zł – obliczenie należy wpisać w ćwiczeniówce

Odp. Magda dobrze przewidziała resztę.

 1. Ćw. mat. s.42 , zad. 3

49 – 4 – 5 = 40

Treść zadania.

W ogródku mamy zakwitło 49 tulipanów. We wtorek rano mama zerwała 4 tulipany, po południu jeszcze 5 tulipanów. Ile tulipanów zostało w ogródku?

Odp. W ogródku zostało 40 tulipanów.

 1. Ćw. mat. s.42 , zad. 4 – prześlij do oceny.

 

 

Życzę powodzenia.

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.