• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

Data Temat Zadnia do wykonania
Poniedziałek  04.05 Powtórzenie wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych”. Do poćwiczenia przed sprawdzianem.

 

https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-ulamkach-dziesietnych-sprawdzian-klasa-5/

Wtorek 05.05 Sprawdzian wiadomości z działu „Ułamki dziesiętne”. https://drive.google.com/open?id=1vFJQ7l1ZqQVQsm917BrdHiE5NuMLxaq7

 

 

Czwartek

07.05

Piątek

08.05

 

Proste równoległe przecięte trzecią prostą.

 

 

Zaczynamy nowy dział, piszecie na kolorowo:

„Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły”

 

https://pistacja.tv/film/mat00209-katy-przylegle?playlist=483

 

https://pistacja.tv/film/mat00210-katy-wierzcholkowe?playlist=483

 

https://pistacja.tv/film/mat00202-proste-rownolegle-przeciete-trzecia-prosta-katy?playlist=483

 

·         Zwróćcie uwagę na pisownię greckich liter

·         Przepisujecie z niebieskiej ramki ze str. 245 co to jest: kąt wierzchołkowy i naprzemianległy a także wykonujecie odpowiednie rysunki kątów

·         Na postawie filmów i podręcznika rozwiązujecie zad. 1, 4, 5-b, 10- b, 11 str. 246 i 247

 


Comments are closed.