• 18 maja 2020
  • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

Klasa VII

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu : „Narządy zmysłów”.

  1. Przeczytać temat w podręczniku str. 211
  2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 105 do 106– zad. 1 do 7
  3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): Wiesz czy nie wiesz? z podręcznika str. 212
  4. Przygotować się do sprawdzianu z działu „Narządy zmysłów” – sprawdzian na Quizizz dnia 27.05.2020 . Kod dostępu na Teams i Messengerze dostępny od godz. 9.40.

Temat: Męski układ rozrodczy

  1. Przeczytać temat w podręczniku str. 215 do217
  2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 107– zad. 1, 2, 3, 4.
  3. Uczniowie którzy nie mają ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym):ćwiczenia -1,2, 3, 4, z podręcznika str. 217

Comments are closed.