• 1 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa VI

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o Legionach Polskich i Księstwie Warszawskim.

Konsultacje przedmiotowe.

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału – Rewolucja francuska i okres napoleoński.

Zeszyt ćwiczeń str. 110 – 111.


Comments are closed.