• 10 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

 

Klasa 3  –   od 11.05.2020 do 15.05.2020

Poniedziałek,  11 maja 2020r.

Temat dnia: Dzień odkrywców. Kto lubi czytać ?

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

 polonistyczna Przeczytaj czytankę  „Sposób na Adama” – podręcznik, s. 30-32.

Wykonaj ćwiczenia ze s. 26-28:

·       Ćw. 1- podkreślanie zdań mówiących o czynnościach chłopca i ich porządkowanie (tylko zdania o chłopcu)

·       Ćw. 2- porządkowanie alfabetyczne autorów książek ( według pierwszych liter nazwiska)

·       Ćw. 3- wypisywanie z obrazków rzeczowników według rodzaju: męski, żeński, nijaki

·       Ćw. 6- podpisywanie zdjęć wyrazami: antykwariat, księgarnia, biblioteka

 

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj ćwiczenie 7, s.28  (Napisz w zeszycie kilka zdań o swojej ulubionej książce).

 

(praca z ćwiczeń i zeszytu na ocenę- prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

muzyczna Przypomnij sobie słowa i melodię piosenki „Hej, ho, żagle staw!”- słowa w podręczniku, melodia na YouTube.

Przypomnij sobie słowa i melodię piosenki „Mała, smutna królewna”- słowa xero lub w Internecie, melodia na YouTube.

Zaśpiewaj piosenki.

Zagraj na flecie lub na dzwonkach poznane w klasie 3 melodie. Możesz też zagrać wybrane  melodie na końcu podręcznika do muzyki – s.106-108.

 

wychowanie fizyczne Swobodne pląsy i tańce przy piosenkach: „Hej, ho, żagle staw” oraz  „Mała, smutna królewna”.
matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 60-61

·        Ćw.1- obliczanie wagi warzyw (np. buraki:  4x200kg=800kg), porównywanie wagi

·        Ćw.2- czytanie informacji i wybieranie prawdopodobnego zakończenia zdania

·        Ćw.3- rozwiązywanie zadania

·        Ćw.4- skreślanie błędnych obliczeń, zapisywanie hasła

·        Ćw.5 – obliczenia wagi, rozwiązywanie zadania

 

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Wtorek,  12 maja 2020r.

Temat dnia: Świat gazet i czasopism.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Czas na czasopisma” – podręcznik, s. 33 

Wykonaj ćwiczenia ze s. 29-30:

·       Ćw. 1- łączenie tytułów z czasopismem

·       Ćw. 2- uzupełnianie zdań

·       Ćw. 3- uzupełnianie zdania „W tytułach czasopism, inaczej niż w tytułach książek, wielką literą piszemy wszystkie wyrazy, oprócz takich jak: w, i, na, które są w środku tytułu”

·       Ćw. 4- uzupełnianie ogłoszenia

·       Ćw. 5- wykreślanie liter, wpisywanie wyrazów  do diagramu (ćwiczenie bez kropki)

 

 

Plastyczna, zaj. kreatywne Zaprojektuj pierwszą stronę wymyślonego czasopisma dla dzieci. Wymyśl tytuł czasopisma, zapisz go na stronie. Ozdób stronę rysunkami lub wyciętymi obrazkami ze starych gazet, książek, itp.

Obejrzyj, jak wyglądają czasopisma dla dzieci – w przeglądarce internetowej.

 

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

matematyczna  Zaobserwuj  mnożenie i dzielenie liczb typu: 10×16=160, 120:10=12– podręcznik, s.45.  Rozwiąż ustnie  zadania : 1,2,3,,4,5 – s. 45.

Przypomnienie- 6cm=60mm,  50mm=5cm

 

Wykonaj ćwiczenia ze s. 62:

·        Ćw.1- obliczenia typu: 11×10=110 – to 11 dziesiątek

·        Ćw.2- rozwiązywanie zadania (2 razy trasa po 15km = 30km, 5 dni w tygodniu po 30km= 150km)

·        Ćw.3- zapisywanie liczb (4 dziesiątki- 40,   14 dziesiątek- 140)

·        Ćw. 4- wykonywanie obliczeń typu: 4×60=240,   360:40=9 (bo 9×40=360)

(praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

informatyczna Przeczytaj tekst „W krainie zer i jedynek” – podręcznik „Informatyka”- s. 34

Wykonaj ćwiczenia ze s. 35:

·       Ćw. 1 – podpisywanie żarówek z kropkami – 00011

·       Ćw. 2 – uzupełnianie zdania 00101 w języku komputera oznacza 5 uzupełnianie języka komputera: 00011- 3,  00110- 6,   01110- 14, itp.

·       Ćw. 3 – gry do tematu na płycie

 

Środa,  13 maja 2020r.

Temat dnia: Zamieszanie z „samym h”.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj wiersz  „Ale heca!” – podręcznik, s.35.

Przeczytaj regułkę ortograficzną „Nasz język polski” – podręcznik, s. 34

 

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj zadania z podręcznika – s.34:

·        Z. 1- rozwiązywanie rebusów, wpisywanie do zeszytów wyrazów w kolejności alfabetycznej, układanie zdań w zeszycie

·        Z. 2 – odczytywanie wyrazów wspak, zapisywanie nowych wyrazów

·        Z. 3 – wymiana wybranej litery wyrazu na „h” lub „H”, np. masło- hasło, malina- Halina; zapisywanie wyrazów w zeszycie

 

Wykonaj  ćwiczenia ortograficzne ze s. 36-37 (Zamieszanie z „samym h”) – ćw. 1,2,3,5,6 (bez ćw. 4)

(praca w zeszycie i ćwiczeniach  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 63:

·        Ćw.1- uzupełnianie liczb: 1000 (tysiąc), 2000 (dwa tysiące), 3000, …, 10000 (dziesięć tysięcy); uzupełnianie liczby według podanego warunku, np. wpisywanie liczb sąsiednich, szeregowanie

·        Ćw. 2 – podkreślanie liczb kolorami

·        Ćw.3- podkreślanie liczby tysięcy, np. 20, 500, 300, 6000, 3000, …

·        Ćw.4- uzupełnianie krzyżówki liczbowej

 

Zaobserwuj liczenie do 10000 –  podręcznik Z.1, s.46

W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj  zadania z podręcznika , s.46-47:

·        Z. 2- pisanie liczb

·        Z.3 – obliczenia do 10000

(praca z ćwiczeń i zeszytu na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

wychowanie fizyczne Zabawy bieżne i skoczne na podwórku.

 

Czwartek,  14 maja 2020r.

Temat dnia: Spotkanie z Karolcią.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Wykonaj ćwiczenia  ze s. 31-33 (na podstawie lektury „Karolcia”):

·        Ćw. 1- uzupełnianie zdań o Karolci

·        Ćw. 2  – uzupełnianie metryczki lektury

·        Ćw. 3 – uzupełnianie tekstu liczebnikami

·        Ćw. 4 – uzupełnianie adresu

·        Ćw. 5 – układanie zdań z rozsypanych wyrazów, poprawianie błędów

·        Ćw. 6 – uzupełnianie informacji o bohaterach lektury

·        Ćw. 7 – dobieranie cech do postaci

 

matematyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 64-65

·        Ćw.1 – rozkładanie liczby na tysiące, setki, dziesiątki, jedności

·        Ćw.2- zapisywanie liczb czterocyfrowych (np. 1546, 7546, …)

·        Ćw.3- tworzenie liczb czterocyfrowych, zapisywanie według warunku

·        Ćw.4 – porównywanie liczb

·        Ćw. 5 – wpisywanie cyfr tak, aby liczby i znaki spełniały warunek

·        Ćw. 7 – tworzenie liczb czterocyfrowych (np. 2893 – trójka w rzędzie jedności, 5631- trójka w rzędzie dziesiątek, …)

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

techniczna Spróbuj wykonać korale lub bransoletkę  lub naszyjnik z dostępnych materiałów (pocięta słomka, guziki, papierowe kulki, itp.)

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Piątek,  15 maja 2020r.

Temat dnia: Przygody Karolci.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Wykonaj ćwiczenia  ze s. 34-35 (na podstawie lektury „Karolcia”):

·        Ćw. 1- numerowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń

·        Ćw. 2 – przekształcanie zdań

·        Ćw. 3 – segregowanie wydarzeń

·        Ćw. 5 – zapisywanie wyrazów z „h”, układanie życzenia

wychowanie fizyczne  

Ćwiczenia gimnastyczne  przy instrukcji z YouTube ( Ćwiczenia dla dzieci- prawidłowa postawa , Medicover  Polska)

przyrodnicza „Co się dzieje z papierem?” – proste doświadczenie i obserwacja podczas wykonywania pulpy papierowej.

„Namocz w wodzie różne rodzaje papieru (np. ręcznik papierowy, gazeta, kartka z zeszytu, tekturka, chusteczka higieniczna,  inne). Zaobserwuj , jak papier wchłania wodę. Spróbuj zrobić papierową masę, tzw. pulpę, z tego papieru, który najlepiej wchłania wodę. Czy można coś uformować z takiej pulpy?

 

matematyczna Wykonaj ćwiczenie ze s. 66

·        Ćw. 1- odczytywanie liczb z diagramu i wykonywanie zadań związanych z odczytanymi liczbami (wszystkie kropki ćwiczenia)

 

( praca na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

 

 

 


Comments are closed.