• 24 marca 2020
 • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień 16 do 20 marca

Chemia klasa 8

Temat: Pochodne węglowodorów.

 1. Wyższe kwasy karboksylowe
 • Zapisz wzory i nazwy trzech kwasów tłuszczowych
 • Jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają te kwasy?
 • Gdzie znalazły zastosowanie ?
 1. Estry
 • Co to są estry?
 • Zapisz równanie reakcji kwasu octowego z etanolem
 • Jaką rolę w procesie estryfikacji pełni stężony kwas siarkowy (VI)?
 • Gdzie, w przyrodzie, występują estry oraz gdzie są stosowane?
 1. Aminokwasy
 • Co to są aminokwasy?
 • Jakie właściwości ma kwas amino octowy?
 • Gdzie stosowane są aminokwasy?

Można wykorzystać:


Comments are closed.