• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20-03-2020 została wyłączona

I Tydzień 16 do 20-03-2020

I Tydzień  16 do 20-03-2020

  1. Ćwiczymy pisownię wyrazów z ch

– przepisać do zeszytu zasady ortograficzne ze strony 238,

– wykonać w zeszycie wszystkie zadania z podręcznika – strony 238-239,

– uzupełnić wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń strony 78-81.

  1. Czytamy ze zrozumieniem tekst baśni Knyps z Czubkiem. (podręcznik strona 248 -252)

– zapisać ten temat w zeszycie i przepisać przypomnienie na temat baśni (strona 252),

– napisać plan wydarzeń do tego tekstu.

  1. Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

– wypisać do zeszytu zasady, które są w podręczniku na stronach 319 -321,

– wykonać w zeszycie zadania z podręcznika ze stron 319- 323,

– wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń ze stron 86-90.


Comments are closed.