• 19 sierpnia 2021
 • Możliwość komentowania Zebranie organizacyjne Rady Pedagogicznej 2021-2022 została wyłączona

Zebranie organizacyjne Rady Pedagogicznej 2021-2022

Ogłoszenie

Informuję, że zebranie organizacyjne Rady Pedagogicznej na rok 2021-2022 odbędzie się w dniu: 26-08-2021 o godz. 8.30 w siedzibie szkoły. Przewidywany czas zebrania 3 godz.

Przewidywany porządek zebrania:

 1. Odczytanie, przyjęcie i podpisanie ostatniego protokołu.
 2. Informacja o przygotowaniu szkoły do nowego roku szkolnego.
 3. Przedstawienie informacji z narady dyrektorów z LKO
 4. Zapoznanie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022.
 5. Zapoznanie z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla placówek publicznych szkół i przedszkoli w zakresie organizacji placówki w dobie zagrożenia COVID-19.
 6. Aktualizacja regulaminu i procedur organizacyjnych funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
 7. Zaopiniowanie i zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2021/2022.
 8. Przydział czynności według arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący i aneksu nr 1 oraz przydział czynności dodatkowych na nowy rok szkolny 2021/2022.
 9. Przydział poszczególnym nauczycielom czynności dodatkowych.
 10. Ustalenie składu zespołów nauczycielskich na nowy rok szkolny.
 11. Przydział dodatkowych zajęć wspomagających dla nauczycieli zgodnie z podjętymi wcześniej decyzjami.
 12. Podjęcie decyzji o wdrożeniu dziennika elektronicznego.
 13. Ustalenie propozycji dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2021/2022.
 14. Ustalenie kalendarza planowanych zebrań Rady Pedagogicznej.
 15. Sprawy różne.

Comments are closed.