• 31 maja 2020
  • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa 8

Temat: Poznajemy wiadomości o imionach i nazwiskach. (poniedziałek)

– zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku na stronie 288,

– poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat swojego imienia (z jakiego języka pochodzi i co oznacza), zapisz w zeszycie,

– przeczytaj „Nową wiadomość” w podręczniku na str. 291,

– w dostępnych źródłach wyszukaj informacji na temat pochodzenia swojego nazwiska i jego znaczenia; zapisz te informacje w zeszycie.


Temat: Poznajemy wiadomości o nazwach miejscowości. (wtorek)

– zapoznaj się z „Nową wiadomością” w podręczniku str. 293,

– wyszukaj informacji na temat pochodzenia nazwy Twojej miejscowości, określ, do której grupy nazw można ją zaliczyć (np. topograficzna, dzierżawcza).


Temat: Powtórka przed egzaminem. (środa, czwartek, piątek)

w zeszycie odpowiadacie na pytania do lektur (prześlę je na Wasze maile),

– w czwartek realizujemy materiał na konsultacjach w szkole.


Comments are closed.