• 26 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzień od 30 marca do 3 kwietnia została wyłączona

III Tydzień od 30 marca do 3 kwietnia

Klasa 4

  • Narysuj obiema rękami rysunek, który ma dwie takie same połówki, np. serce, choinka, motyl. Nie przejmuj się tym, że obie połówki Twojego rysunku mogą się od siebie różnić – to naturalne.
  • Rzuć 2 kostki do gry i zsumuj wartość oczek, które wypadły. Zapisz powstałą liczbę na kartce. Potem znowu rzuć, a liczbę z dwóch kostek dodaj do liczby na kartce. Zapisz powstałą sumę. Postępuj tak, aż przekroczysz liczbę 100. Jeśli nie masz kostki do gry – losuj po 2 kartoniki z liczbami od 1 do 6.
  • Przeczytaj na głos dowolny tekst, np. krótką bajkę. Staraj się nie popełniać błędów. Twojego czytania może posłuchać osoba dorosła. Wypisz z tekstu kilka wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Postaraj się zapamiętać ich pisownię. Napisz je jeszcze raz z pamięci a potem  sprawdź poprawność zapisu.

Pochwal się swoją pracą – prześlij z pomocą rodziców zdjęcie Twoich rysunków i zapisów na skrzynkę mailową korekcyjne.spch@wp.pl


Comments are closed.