• 3 maja 2020
  • Możliwość komentowania VIII Tydzień 04-05 do 08-05 została wyłączona

VIII Tydzień 04-05 do 08-05

KLASA 1

Poniedziałek 4 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadania na stronie 41 w podręczniku.  (UWAGA pomyłka) Powinno być w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zaczynamy pracować z 4 częścią podręcznika i ćwiczenia.

Poproś rodziców o przeczytanie wiersza pt „Żaba” na stronie 4 i 5 w podręczniku.

Uzupełnij ćwiczenia na stronie 4 i 5 w ćwiczeniu.


KLASA 1

Wtorek 5 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadania na stronie 42 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Dziś poznasz literę ź

Naucz się czytać tekstu na stronie 6 w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 6 i 7 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

W dniu dzisiejszym rodzice przywiozą ci ćwiczenia wraz z płytką multimedialną będziemy się nimi posługiwać.

Temat: Ćwiczenia doskonalące kopiowanie i wklejanie elementów.

  1. Przypomnij sobie z poprzedniej lekcji sposoby kopiowania i wklejania korzystając z narzędzi: Kopiuj; Wklej
  2. Poćwicz również te operacje przy użyciu skrótów klawiaturowych (patrz zielona tabelka str 43)
  3. Wykonaj ćwiczenie 2 na płycie.
  4. Zgraj w gry Fotograf i Motyle na łące.

KLASA 1

Środa 6 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadanie 1 i 2 na stronie 52 w ćwiczeniu.

Zmierz swój wzrost i podaj jego wielkość. Napisz czym i w jaki sposób dokonałeś pomiaru.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Przeczytaj tekst na stronie 7 w podręczniku i wykonaj ćwiczenia na stronie 8 i 9 w ćwiczeniu.


KLASA 1

Czwartek 7 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Rozwiąż w zeszycie zadanie 5 i 6 ze strony 31 w podręczniku.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Spróbuj samodzielnie przeczytać „Wędrówkę kropli wody” na stronie 8 w podręczniku.

Porozmawiaj z rodzicami na temat: Dlaczego ludzie powinni oszczędzać wodę?

Wykonaj ćwiczenia na stronie 10 i 11 w ćwiczeniu.


KLASA 1

Piątek 8 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadanie 3 i 4 na stronie 53 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Rozwiąż ćwiczenia w Elementarzu Odkrywców na stronie 56 i 57.

Poćwicz pismo w zeszycie do kaligrafii na stronie 50.


Comments are closed.