• 10 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

11 , 12 i 13 maja
Temat:Jak napisać zaproszenie?

Napisz do zeszytu wiadomości –Jak napisać zaproszenie? ( str.209).
Przepisz do zeszytu przykład zaproszenia , str.209.
Przeczytaj Przydatne słowa, str.209.
Wykonaj ćwiczenie numer 1,2 i 3 (ale wszystkie kropki!!!!!!  — 4 kropki obowiązkowe) , str.210.
Poszukaj w internecie różnych zaproszeń–wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu ( 3 przykłady) .
Wykonaj ćwiczenie numer 4 str.210.

14 maja
Temat:Jaką funkcje pełni przyimek?

Napisz w zeszycie Nową Wiadomość, str.211.
Wykonaj ćwiczenie-Na rozgrzewkę, str.211.
Wykonaj ćwiczenie numer 1 i 2 str.211.

15 maja
Temat: Pisownia wyrazów z ,,h” i,,ch”.

Przypomnij sobie zasady pisowni ,,h” i ,,ch”(podręcznik str.239).
Praca ze Słownikiem Ortograficznym–wybierz 20 wyrazów z ,,h” i 20 wyrazów z ,,ch”–wypisz je do zeszytu w dwóch słupkach i ułóż 10 zdań z dowolnymi wyrazami , które zawierają ,,h” i ,,ch”.


Comments are closed.