• 30 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03 do 03 04 została wyłączona

III Tydzień 30-03 do 03 04

Klasa II:

  • Utrwalać słownictwo z lekcji 1i 2 –unit 6.
  • Można nauczyć się wierszyka (nagranie 2.22)-słowa można skopiować i wkleić do zeszytu.

My bike is fast. (x 2)

I win races! (x 2)

My bike is slow. (x 2)

 I don’t win races. (x 2)

My skateboard’s fast! (x 2)

I win races! (x 2)

My skateboard’s slow. (x 2)

I don’t win races. (x 2)

  • Obliczyć w zeszycie działania a wynik zapisać po angielsku:

3+ 14 =……………………..

4•5 = ………………………..

2+13= ……………………..

40-24= …………………….

9•2= ……………………….

19-14= ……………………

12+6= ……………………

100-81 =………………….

7•2= ………………………

8+9= ……………………….

35-25 =……………………

3•4= ………………………


Klasa II:

  • Zapisać słówka w zeszycie:

read a book- czytać książkę

call grandma- dzwonić do babci

do homework- odrabiać pracę domową

play the piano- grać na pianinie

  • Ćwicz. 1,2,3,4 str.72, 73, podręcznik.
  • Ćwicz. 3-piosenka, nagranie 2.25.

I do a lot of things every day, every day.

 I do a lot of things every day.

Do you do them too?

Do you text your friend every day?

Yes, I do. Yes, I do.

Do you ride your bike every day?

 No, I don’t. No, I don’t.

I do a lot of things every day, every day.

 I do a lot of things every day.

Do you do them too?

 Do you do your homework every day?

 Yes, I do. Yes, I do.

Do you read a book every day?

 No, I don’t. No, I don’t.

 I do a lot of things at the weekend, at the weekend.

 I do a lot of things at the weekend.

 Do you do them too?

Do you call your grandma at the weekend?

Yes, I do. Yes, I do.

Do you watch TV at the weekend?

 No, I don’t. No, I don’t.

 

  • Ćwicz. 1,2, 3, 4, str. 88,89, zeszyt ćwiczeń.

Comments are closed.