• 17 maja 2020
  • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

 

Klasa 3  –   od 18.05.2020 do 22.05.2020

Poniedziałek,  18 maja 2020r.

Temat dnia: To już umiem.

Edukacja Zadania do wykonania
 polonistyczna  

Test Umiejętności Trzecioklasisty – Język polski

 

·       Proszę pobrać test ze strony szkoły i go wydrukować. TEST – do pobrania

·       Na górze pierwszej strony podpisujemy pracę imieniem i nazwiskiem  (można też wpisać kod pracy z pomocą numeru z dziennika, np., A01 –pierwszy uczeń z dziennika, A02- drugi uczeń,  A-03, itp.).

·       Uczniowie samodzielnie rozwiązują test w ciągu 60 minut.

·       Dzieci objęte na terenie szkoły pomocą psychologiczno – pedagogiczną mogą wydłużyć czas pracy z arkuszem o 30 minut .

 

Praca na ocenę – proszę do końca dnia przesłać zdjęcia uzupełnionego przez dziecko testu na skrzynkę klasową.

 

 

 

Wtorek,  19 maja 2020r.

Temat dnia: To już umiem.

Edukacja Zadania do wykonania
matematyczna Test Umiejętności Trzecioklasisty – Matematyka

 

·       Proszę pobrać test ze strony szkoły i go wydrukować. TEST do pobrania

·       Na górze pierwszej strony podpisujemy pracę imieniem i nazwiskiem  (można też wpisać kod pracy z pomocą numeru z dziennika, np., A01 –pierwszy uczeń z dziennika, A02- drugi uczeń,  A-03, itp.).

·       Uczniowie samodzielnie rozwiązują test w ciągu 60 minut.

·       Dzieci objęte na terenie szkoły pomocą psychologiczno – pedagogiczną mogą wydłużyć czas pracy z arkuszem o 30 minut .

 

Praca na ocenę – proszę do końca dnia przesłać zdjęcia uzupełnionego przez dziecko testu na skrzynkę klasową.

 

 

 

 

Środa,  20 maja 2020r.

Temat dnia: Utrwalamy pisownię wyrazów z „h” .

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Wykonaj ćwiczenia ortograficzne z książki „Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne” – s. 45-47 (wyrazy z „h”)

·        s.45- dobieranie w pary jednakowych wyrazów; układanie zdań z wyrazami, które nie mają pary

·        ćw. 1, s.46- uzupełnianie wyrazów, wypisywanie „głośnych słów”

·        ćw. 2, s.46- wpisywanie sylab do wyrazów

·        ćw. 3, s.46- wypisywanie imion męskich i żeńskich

·        ćw. 4, s.47- znajdywanie ukrytych wyrazów

·        ćw. 5, s.47- zamienianie liter w wyrazach i tworzenie nowych

·        ćw. 6, s.47 – układanie zdań z wyrazami

Dla chętnych:

·        ćw.1, s.48

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

matematyczna W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj  zadania z podręcznika , s.49:

·        Z. 4- wskazywanie liczby większej lub mniejszej (można napisać parę liczb i zaznaczyć odpowiednią kolorem, pętlą, itp.)

·        Z. 5 – porządkowanie liczb

·        Z. 6 – uzupełnianie zdań liczbą

·        Z. 7 – zagadki o liczbach

 

(praca z zeszytu na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

wychowanie fizyczne Zabawy  i ćwiczenia gimnastyczne z dostępnym przyborem: skakanką, obręczą, szarfą, woreczkiem gimnastycznym, itp.

 

Czwartek,  21 maja 2020r.

Temat dnia: Rozwiązujemy różne zadania.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Wykonaj ćwiczenia ortograficzne z książki „Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne” – s. 49-51 (wyrazy z „ą, ę, om, on, em, en”)

·        s. 49 – odczytywanie hasła z obrazków

·        ćw.1, s.50 – uzasadnianie pisowni wyrazów

·        ćw.2, s. 50 – układanie zdań z podanych wyrazów

·        ćw. 3, s.51 – zamienianie liter w wyrazach i tworzenie nowych

·        ćw. 4, s.51 – dopisywanie brakujących form czasowników

·        ćw. 5, s.51 – zapamiętanie form wyrazu „włączać”

·        ćw. 6, s.51 – zapisywanie własnych przykładów czasowników zakończonych podaną końcówką

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

matematyczna W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj  zadania z podręcznika , s.50:

·        Z. 1- obliczenia

·        Z. 2 – rozwiązanie zadania

·        Z. 3 – dopisywanie liczb z pełną setką lub pełnym tysiącem

·        Z. 5 – dopisywanie liczb według podanego warunku (np. 3100, 3300, 3600, …)

Dla chętnych:

·        Z. 4 – rozwiązanie zadania z treścią

 

(praca z zeszytu na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

muzyczna Naucz się piosenki „Boogie-woogie” – słowa w podręczniku do muzyki, s.98. Wykonanie można znaleźć w zasobach YouTube. Pośpiewaj piosenkę z podkładem. Możesz też wykonać prosty akompaniament perkusyjny do utworu – np. na dwóch patyczkach drewnianych, wykonanej samodzielnie grzechotce, itp.

 

Piątek,  22 maja 2020r.

Temat dnia: Rozwiązujemy różne zadania.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Wykonaj ćwiczenia ortograficzne z książki „Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne” – s. 52-54  (wyrazy z „ą, ę, om, on, em, en”)

·        ćw.7, s.52 – dopisywanie czasowników

·        ćw.8, s. 52 – wpisywanie czasowników i podkreślanie liter „ą, ę”

·        ćw. 1, s.53 –  wpisywanie do wyrazów końcówki „-om”

·        ćw. 2, s.53 – dopisywanie do wyrazów cząstki „kom”

·        ćw. 3, s.53 – dodawanie w środku wyrazów cząstek „on, em”

·        ćw. 4, s.53 – dodawanie cząstki „ent” i tworzenie wyrazów

·        ćw. 1, s. 54 – znajdywanie wyrazów w ciągu liter

wychowanie fizyczne Zabawy i ćwiczenia z piłką- rzuty, chwyty, odbicia, kozłowanie, trafianie do celu.

 

przyrodnicza W zeszycie do jęz. polskiego napisz „Lekcja”, datę. Napisz kilka zdań na temat „Jakie znaczenie dla człowieka i przyrody ma woda?”

 

(praca z zeszytu  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

matematyczna W zeszycie napisz „Lekcja”, „data”. Wykonaj  zadania z podręcznika , s.51:

·        Z. 6 – obliczenia sum – w zeszycie

·        Z. 7 – rozwiązanie zadania

·        Z. 8 – obliczenia różnic – w  zeszycie

·        Z. 9 – rozwiązanie zadania z treścią

·        Z. 10 – obliczenia pieniężne (zadanie z kropką)

 

(praca z zeszytu na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

 

 

 


Comments are closed.