• 8 czerwca 2016
  • Bez kategorii
  • Możliwość komentowania Podniosła uroczystość została wyłączona

Podniosła uroczystość

Uroczysty dzień w naszej szkole

W dniu 4 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Chruślinie miały miejsce  obchody jubileuszu 100-lecia powstania placówki. Jubileusz połączony był z uroczystym nadaniem szkole sztandaru oraz imienia „Powstańców Styczniowych”.

Uroczystość objęli honorowym patronatem: Marszałek Województwa Lubelskiego – pan Sławomir Sosnowski, Wojewoda Lubelski –  pan Przemysław Czarnek, Lubelski Kurator Oświaty – pani Teresa Misiuk oraz Wójt Gminy Józefów nad Wisłą – pan Grzegorz Kapica. Patronat medialny sprawowała TV Lublin, Radio Lublin i Wspólnota Opolska.

Współorganizatorami imprezy byli: Powiat Opolski, Gmina Józefów nad Wisłą, Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Józefowie nad Wisłą oraz Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą sprawowali: ks. dziekan Bogdan Kudelski – proboszcz parafii Boby i ks. Ryszard Rak – proboszcz parafii Częstoborowice. Podczas Mszy poświęcony został sztandar oraz tablica pamiątkowa.

Ten uroczysty dzień zgromadził w murach naszej szkoły wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in.: pani Agnieszka Siedliska, reprezentująca  pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, pan Ryszard Golec – wicekurator Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Obecni też byli przedstawiciele władz powiatowych: pan Paweł Grabek – członek Zarządu Powiatu Opolskiego i pani Iwona Giza –  Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, pan Grzegorz Kapica – Wójt Gminy Józefów nad Wisłą, pan Jarosław Pawlik – w imieniu dyrekcji Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, pan  Jacek Gawlik – prezes zarządu oddziału ZNP w Opolu Lubelskim oraz dyrektorzy i kierownicy instytucji, z którymi Szkoła Podstawowa w Chruślinie współpracuje. Swoją obecnością zaszczycili nas również radni Rady Gminy Józefów nad Wisłą z  przewodniczącym – panem Adamem Rędzią.

Na uroczystość przybyli również:  pan Cezary Góralski – syn pierwszego wieloletniego kierownika szkoły – pana Władysława Góralskiego oraz późniejsi dyrektorzy placówki: pan Jan Zarębski, pani Barbara Kreto, pan Janusz Goliszek, pani Katarzyna Piłat. Nasze zaproszenie przyjęli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, delegacje uczniów z tych szkół z opiekunami oraz  poczet sztandarowy ZSO w Józefowie nad Wisłą. Przybyli również sołtysi okolicznych wsi oraz strażacy z OSP w Chruślinie. Liczną grupę przybyłych na uroczystość stanowili dawni nauczyciele i pracownicy szkoły, a także absolwenci, rodzice oraz uczniowie.

Część oficjalną rozpoczęło wystąpienie dyrektora szkoły – pana Mieczysława Muszkiewicza, który powitał dostojnych gości oraz przybliżył  historię placówki. W swoim wystąpieniu pan dyrektor nawiązał do roli, jaką szkoła pełni w środowisku. Wspominając  byłych i obecnych pracowników podkreślił ich zasługi w tworzeniu i budowaniu miejscowej oświaty. Zapewnił, że  pamiętamy o tych wszystkich nauczycielach, kierownikach, dyrektorach i wychowawcach,  którzy poświęcili jej długie lata swojego życia. Nie szczędząc sił i wykorzystując swoje talenty, kształtowali oni całe pokolenia tutejszej młodzieży oraz doprowadzili do powstania tej pięknej, nowoczesnej placówki na miarę naszych czasów.

Podczas wystąpienia nie zabrakło również podziękowań dla sponsorów i ludzi dobrej woli, dzięki którym ta uroczystość mogła się odbyć.

Pan dyrektor przekazał również podziękowania i listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom emerytowanym.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również przybyli goście, gratulując okrągłego jubileuszu i dołączając z tej okazji pamiątkowe upominki.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia uczniom – laureatom szkolnych konkursów: literackiego, historycznego, informatycznego i plastycznego, których tematyka dotyczyła szkoły i jej nowego patrona.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu uczniów. Przypominała ona podróż w czasie i przybliżyła widzom dzieje szkoły – od roku 1916, czyli od momentu powstania placówki, poprzez lata wojenne i powojenne, do współczesności. Po części artystycznej odbył się koncert orkiestry dętej z Józefowa nad Wisłą pod dyrekcją pana Antona Szaszkowa oraz pokazy taneczne uczniów z klas młodszych.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie uczestników uroczystości w budynku szkoły. Był to czas na rozmowy, wspomnienia, wpisy do księgi pamiątkowej, zwiedzanie szkoły oraz oglądanie  przygotowanych na tę okazję wystaw. Dużym powodzeniem cieszyły się zwłaszcza  wystawy  kronik szkolnych oraz tematyczne szkolne fotogalerie, takie jak: „Absolwenci szkoły”, „Dyrektorzy i kadra pedagogiczna”, „Edukacja ekologiczna i promocja zdrowia”, „Wycieczki bliższe i dalsze”, „Na sportowo”, „Udział w konkursach”, „Zachowane w albumach”.

Zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe upominki:  publikację pt. „100 lat Szkoły Podstawowej w Chruślinie”, specjalny numer gazety szkolnej Szkolny Poślizg oraz jubileuszowy znaczek i broszurę o historii szkoły.

Do tego uroczystego momentu podsumowującego 100-lecie działalności placówki społeczność szkoły przygotowywała się już od dawna, dlatego był on przeżywany ze wzruszeniem i z dumą przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcję, a  także przez społeczność lokalną.

Komitet organizacyjny i cała społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania wszystkim przyjaciołom szkoły, którzy przybyli na tę uroczystość  i wspólnie z nami świętowali ten ważny jubileusz.

Komitet Organizacyjny

Obchodów 100- lecia

Szkoły Podstawowej w Chruślinie

 

« z 3 »

 


Comments are closed.