• 1 czerwca 2020
 • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa VII:

T: Unit 8- vocabulary (sports).

 • Podręcznik, str. 122:

– ćwicz. A, B, C, D.

– ćwicz. E, F- dla chętnych.

 • Podręcznik, str. 123:

– ćwicz. G, H.

– ćwicz. I, J- dla chętnych.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 88:

– ćwicz. B.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 89:

– ćwicz. D, A, B.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 90:

– ćwicz. C, D, E- dla chętnych.

 • Dodatkowe słownictwo:
Sports – Sporty
aerobics – aerobik
archery – łucznictwo
athletics – lekkoatletyka
badminton – badminton
baseball – baseball
basketball – koszykówka
billiard – bilard
body building – kulturystyka
boxing – boks
bridge – brydż
bungee jumping – skok na bungee
canoeing – kajakarstwo
car racing – wyścigi samochodowe
chess – szachy
combat sports – sporty walki
cricket – krykiet
cycling – kolarstwo
dancing – taniec
darts – rzutki
discus – dysk, rzut dyskiem
diving – nurkowanie
fencing – szermierka
figure skating – łyżwiarstwo figurowe
football – piłka nożna
golf – golf
gymnastics – gimnastyka
hammer throwing – rzut młotem
handball – piłka ręczna
hang-gliding – lotniarstwo
high jump – skok wzwyż
hockey – hokej
horse riding – jazda konna
horseracing – wyścigi konne
individual sports – sporty indywidualne
indoor sports – sporty halowe
judo – dżudo
karate – karate
long jump – skok w dal
long-distance running – biegi długodystansowe
marathon – maraton
outdoor sports – sporty na świeżym powietrzu
pole vault – skok o tyczce
race – wyścig, bieg
relay race – sztafeta
riding – jeździectwo
rollerblading – jazna na łyżworolkach
rugby – rugby
running – biegi
sailing – żeglarstwo
sea kayaking – kajakarstwo morskie
skateboarding – jazda na deskorolce
skating – łyżwiarstwo
skiing – narciarstwo
ski-jumping – skoki narciarskie
snowboarding – jazda na snowboardzie
speed skating – łyżwiarstwo wyścigowe
sprint – biegi sprinterskie
squash – squash
surfing – pływanie na desce
swimming – pływanie
table tennis – tenis stołowy
team sports – sporty zespołowe
tennis – tenis
volleyball – siatkówka
walk – chód
water skiing – narciarstwo wodne
water sports – sporty wodne
water-polo – piłka wodna
weight lifting – podnoszenie ciężarów
windsurfing – windsurfing
wrestling – zapasy
yoga – joga

 

T: Modals.

 • Przepisać lub skopiować notatki do zeszytu:
 • Can stosujemy z bezokolicznikiem bez to w celu: • określenia umiejętności/możliwości wykonania czegoś teraz lub w przyszłości: George can ride a bike and he is only three. • wyrażenia prośby: Can I borrow your bike? • udzielania pozwolenia: Yes, you can use my racket.
 • Could stosujemy z bezokolicznikiem bez to w celu: • określenia umiejętności/możliwości wykonania czegoś w przeszłości: Mark could swim before he could walk. • wyrażenia uprzejmej prośby: Could you wait here please?
 • Shall stosujemy z bezokolicznikiem bez to w celu: • przedstawienia propozycji: Shall I drive us to the swimming pool? • podkreślenia intencji: I shall score a goal next time!
 • Should stosujemy z bezokolicznikiem bez to w celu: • udzielania rad: You shouldn’t ride without a helmet. • pytania o radę: Should runners eat before a race?
 • May stosujemy z bezokolicznikiem bez to w celu: • pytania o pozwolenie: May I come in? • udzielenia zgody: Yes, you may use my bike.
 • Would stosujemy z bezokolicznikiem bez to w celu: • wyrażenia uprzejmej prośby: Would you fix my bike, please?
 • Must stosujemy z bezokolicznikiem bez to w celu: • wyrażenia przymusu/nakazu wynikającego z woli mówiącego: I must study more!
 • Mustn’t stosujemy z bezokolicznikiem bez to w celu: • wyrażania zakazu: Players mustn’t be late for the match.
 • Konstrukcję have to stosujemy w celu: • wyrażenia zewnętrznego przymusu/nakazu: Pete has to play every day in order to become a better player. • wyrażenia konieczności/nakazu/przymusu wynikających z zasad, np. regulaminu: Visitors have to pay to swim in the hotel pool.
 • Mustn’t / don’t have to Istnieje zasadnicza różnica w znaczeniu pomiędzy mustn’t a don’t have to. Mustn’t oznacza zakaz, natomiast don’t have to brak przymusu lub konieczności zrobienia czegoś. Porównaj: You mustn’t ride a bike without a helmet. (Nie wolno jeździć na rowerze bez kasku). You don’t have to play a team sport, you can choose something else. (Nie musisz uprawiać sportu drużynowego, możesz wybrać inny).
 • Needn’t Konstrukcję needn’t + bezokolicznik bez to stosujemy, aby wyrazić brak konieczności zrobienia czegoś: You needn’t buy a tennis racket, you can have mine.
 • Zapamiętaj! Need może występować także jako zwykły czasownik w zdaniach oznajmujących, pytających i przeczących, zazwyczaj w czasie Present Simple lub Past Simple. Need wymaga wówczas zastosowania bezokolicznika z to. Our team needs to score a goal. I don’t need to buy a new bike. My dad has given me one. Do you need to be fi t to run a mile?

 

 • Podręcznik, str. 124:

– ćwicz. A, C, D, F.

– ćwicz. G, H, J, K – dla chętnych.

 • Podręcznik, str. 125:

– ćwicz. L, M, N.

– ćwicz. O, P- dla chętnych.

 • Zeszyt ćwiczeń, str. 91:

– ćwicz. A, C.

– ćwicz. B- dla chętnych.

 • Dodatkowe zadania o rodzinie i sporcie:

 

 • Dla chętnych- napisać kilka zdań 5 o wybranych członkach brytyjskiej rodziny królewskiej po angielsku.

 


Comments are closed.