• 29 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzien 30-03 do 03-04 została wyłączona

III Tydzien 30-03 do 03-04

 

30 marca

Klasa 6

Temat: Opisywanie sytuacji za pomocą wyrażeń algebraicznych.

  1. Przepiszcie z niebieskiej tabelki z podręcznika ze str. 222 „Wyrażenia algebraiczne to….” a także wszystkie przykłady.
  2. https://www.youtube.com/watch?v=mqhlhm5U3qs
  3. https://www.youtube.com/watch?v=Vm4FK_O1OV4&t=14s
  4. Na podstawie tabelki i filmów rozwiążcie zad.
  • 2 i 3 str. 223
  • 7 i 8 str. 224

31 marca

Klasa 6

Temat: Obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego.

Zapoznajcie się z treścią niebieskiej tabelki ze str. 225 i filmem

https://www.youtube.com/watch?v=0zjL3PQG3Hg

Rozwiążcie zad. 13 i 14 str. 225.


01 kwietnia

Klasa 6

Temat: Opisywanie sytuacji równaniami.

Zapiszcie w zeszycie „Równanie to…” z niebieskiej ramki na str. 227 a także przykłady równań z tabelki.

Zapoznajcie się z przykładem ze str. 226  i filmem

https://pistacja.tv/film/mat00372-zapisywanie-wyrazen-za-pomoca-rownan?playlist=281

a następnie rozwiążcie ćwiczenia 7 i 8 ze str.76.

Dla chętnych: ćw. 9 str. 76.


 

2 kwietnia

Klasa 6

Temat: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi i równaniami.

Dzisiejsza lekcja jest kontynuacją poprzedniej więc będzie to lekcja ćwiczeniowa.

Rozwiązujecie zad. 25 i 26 str. 229 a następnie ćw. 10 str. 77.

Dla chętnych ćw. 12 str. 78

Rozwiązania  przysyłacie na matemtyka.spch@wp.pl


 3 kwietnia

Klasa 6

Rozwiązujecie na ocenę ćwiczenia ze str. 78. Rozwiązania przysyłacie na  matematyka.spch@wp.pl


Comments are closed.