• 19 czerwca 2018
  • Możliwość komentowania Klauzula informacyjna została wyłączona

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w szkole jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie z siedzibą w Chruślina 108; 24-340 Józefów nad Wisłą  tel. 81 822 73 20,  adres e-mail: ekoszkola-chruslina@go2.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie jest Jarosław Czerw, adres e-mail: rodo@gminajozefow.pl, adres do korespondencji:  Chruślina 108 ; 24-340 Józefów nad Wisłą

KARTY INFORMACYJNE

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z mocy prawa (osoba dorosła)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z mocy prawa (rodzic/dziecko)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (osoba dorosła)

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zgody (rodzic/dziecko)OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OKRESIE PANDEMII


Komunikat dla rodziców

Szanowni Państwo. W związku z prowadzaniem zajęć lekcyjnych w formie e-learningu. Administrator danych zamierza przetwarzać i wykorzystywać wizerunek Pana/i dziecka wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zajęć szkolnych w formie e-learningu. Udostępnienie przez Pana/ią fotografii Pana/i dziecka lub też korzystanie z kamery internetowej podczas realizacji zajęć szkolnych w formie e-learningu rozumiane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku Pana/i dziecka we wskazanym wyżej celu. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nim. Powstańców Styczniowych w Chruślinie z siedzibą w Chruślinie 108, tel. 81 822 73 20, adres e-mail: ekoszkola-chruslina@go2.pl.

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 


Komunikat dla nauczycieli

Szanowni Państwo. W związku z prowadzaniem zajęć lekcyjnych w formie e-learningu Administrator danych zamierza przetwarzać i wykorzystywać wizerunek Pana/i wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zajęć szkolnych w formie e-learningu. Udostępnienie przez Pana/ią fotografii Pana/i lub też korzystanie z kamery internetowej podczas realizacji zajęć szkolnych w formie e-learningu rozumiane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku Pana/i we wskazanym wyżej celu. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nim. Powstańców Styczniowych w Chruślinie z siedzibą w Chruślinie 108, tel. 81 822 73 20, adres e-mail: ekoszkola-chruslina@go2.pl

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 


Comments are closed.