• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

 

Poniedziałek, 8 czerwca 2020r.

Temat dnia: Powtarzamy wiadomości

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

 polonistyczna Przeczytaj tekst  „Smakołyki z różnych krajów” – podręcznik, s.62-63.                             
wych. fizyczne Dowolne zabawy ruchowe na podwórku.
matematyczna Powtórz tabliczkę mnożenia w zakresie 100.

Poćwicz różne przykłady dzielenia w zakresie 100 i sprawdź wyniki za pomocą mnożenia (54:9=6, 6×9=54,  itp.)

informatyczna Wykonaj dowolne ćwiczenia i gry z płyty CD „Elementarz odkrywców. Informatyka”.

 

Wtorek,  9 czerwca  2020r.

Temat dnia: Nasi sąsiedzi

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Nasi europejscy sąsiedzi” – podręcznik, s. 58-59.

Wykonaj ćwiczenia ze s. 60-61:

·       Ćw. 1- wpisywanie nazwy państwa na podstawie flagi

·       Ćw. 2- alfabetyczne szeregowanie stolic europejskich i zaznaczanie ich na mapce

·       Ćw. 4- wpisywanie krajów  na podstawie wypowiedzi dzieci

·       Ćw. 5- uzupełnianie zdań nazwami mieszkańców państw (np. Rosjanie)

·       Ćw. 6- rozpoznawanie państw na podstawie flag (bez kropki)

 

(Praca na ocenę – prześlij zdjęcie na skrzynkę klasową)

 

przyrodnicza

 

 

 

 

 

, zaj. kreatywne

·       Ćw.7, s.62 – czytanie tekstów o klimacie panującym w różnych krajach Europy oraz o zamieszkujących tam zwierzętach i występujących roślinach. Naklejanie naklejek w odpowiednie miejsca. Wyszukiwanie na mapie Europy opisywanych państw.
matematyczna  W zeszycie zapisz „Lekcja”, datę. Rozwiąż  zadania– Z. 1, 5, 6, 7, 8 podręcznik, s.63 -64. 

·        Z.1 – uzupełnianie dodawania i odejmowania

·        Z.5 – wykonywanie mnożenia i dzielenia

·        Z.6  – obliczanie cen deserów

·        Z.7 – obliczenia pojemności i rysowanie pojemników napełnionych sokiem (forma uproszczona rysunków w postaci kwadracików)

·        Z.8 – porównywanie ilości mieszkańców miast

 

(Praca na ocenę – prześlij zdjęcie na skrzynkę klasową)

 

muzyczna Naucz się słów piosenki „Depce konik, depce”- podręcznik do muzyki, s. 95. Posłuchaj tej piosenki na kanale Youtube – np. wykonanie zespołu Kanon. Pośpiewaj piosenkę z zespołem.  Spróbuj zagrać melodię na flecie lub dzwonkach.

 

Środa,  10 czerwca 2020r.

Temat dnia: Poznajemy kraje europejskie

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Dwa tygodnie w Europie”- podręcznik, s. 60-61.

Wykonaj ćwiczenia ze s.63-64:

·        Ćw. 1- dopisywanie nazw państw na podstawie tekstu

·        Ćw. 2 – układanie pytań do zdań

·        Ćw. 3 – zmienianie zdań według wzoru

·        Ćw. 5 –uzupełnianie zdania i praca z mapą, planowanie trasy wycieczki

·        Ćw. 6- uzupełnianie krzyżówki nazwami państw europejskich (be wpisywania objaśnień do zeszytu)

·        Ćw. 7 – rozpoznawanie państw po flagach

 

matematyczna W zeszycie zapisz „Lekcja”, datę. Rozwiąż  zadania – Z. 9, 10, 11, 12  podręcznik, s.65:

·        Z.9 – zapisywanie liczb

·        Z.10 – dodawanie do liczby po: 1000, 10 000, 100 000 (np. 8000, 9000, ……;             3000, 13 000,…;  70 000, 170 000,…); zapis liczb słowami

·        Z.11  – obliczanie sum i różnic

·        Z.12– obliczenia długości trasy

Dla chętnych:

·        Z. 13- zagadka logiczna i obliczenia

 

(Praca na ocenę – prześlij zdjęcie na skrzynkę klasową)

 

plastyczna Wykonywanie pracy plastycznej na dowolny temat i w dowolnej technice.

 

Piątek,  12czerwca 2020r.

Temat dnia: Wkrótce wakacje

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Przeczytaj tekst „Czarodziej” – podręcznik, s. 64-65.

Wykonaj ćwiczenia ze s. 72-73:

·        Ćw. 1 – zaznaczanie przedmiotów

·        Ćw. 2- redagowanie zdania

·        Ćw. 3 –  kolorowanie odpowiednich określeń i uzupełnianie nimi zdań

·        Ćw. 5 – uzupełnianie tekstu ortograficznego

·        Ćw. 6 – redagowanie wypowiedzi o tacie

 

wych. fizyczne Ćwiczenia i zabawy z piłką- rzuty, chwyty, odbicia, kozłowanie.
matematyczna Wykonaj karty „Sprawdzam siebie”- ćwiczenia, s. 78-79:

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

społeczna Zagraj w dowolną grę logiczną, strategiczną, ścigankę, itp.  Przestrzegaj zasad gry. Ucz się panować  nad emocjami w przypadku przegranej.

 

 

 

 

 


Comments are closed.