• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania I Tydzień od 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień od 16 do 20 marca

18-03- 2020

Temat:  Wspomnienia z… Tworzymy album fotograficzny.

https://epodreczniki.pl/a/wstawianie-grafiki-i-tekstu-do-slajdu-bez-zaznaczonych-obszarow-roboczych/DU7CLtXMs

Ćwiczenie: Wykonaj prezentację ilustrującą twoje zainteresowania.


Comments are closed.