• 14 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIV Tydzień 15-06 do 19-06 została wyłączona

XIV Tydzień 15-06 do 19-06

 

Klasa 3  –   od 15.06.2020 do 19.06.2020

Poniedziałek, 15 czerwca 2020r.

Temat dnia: Bezpieczne wakacje.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

 przyrodnicza Przeczytaj tekst  „Potrafię pomóc” – podręcznik, s.66-67.     

Zapamiętaj, jak ułożyć osobę (kolegę, koleżankę) w pozycji bezpiecznej, gdy jest nieprzytomna i oddycha.   Jak zachować się, gdy osoba nie oddycha?

Wykonaj ćwiczenia ze s. 74-76:

·        Ćw. 1 – zaznaczanie na rysunku niewłaściwych zachowań dzieci, układanie wakacyjnych rad

·        Ćw. 2 – dokańczanie zdań

·        Ćw. 4 – określanie rodzaju zdań i podawanie własnych przykładów zdań (zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące, wykrzyknikowe)

·        Ćw. 5 –  zaznaczanie bezpiecznego miejsca do gry w piłkę na planie miasta, zaznaczanie poprawnej wypowiedzi

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

techniczna ·        Ćw. 3, s. 75 –  projektowanie znaków pasujących do podanych rad wakacyjnych (znaki można również wykonać na kartce z bloku, wyciąć i nakleić na karton)
wych. fizyczne Jazda rowerem po bezpiecznym terenie i pod opieką osoby dorosłej. Dostosowanie prędkości do warunków terenowych. Bezpieczne zakręty i hamowanie.
matematyczna W zeszycie napisz „Lekcja”, datę. Wybierz  4  dowolne zadania z podręcznika – s. 66-67. Rozwiąż je i zapisz rozwiązania do zeszytu.

Dla chętnych: rozwiązanie wszystkich zadań z podanych stron podręcznika.

 

(praca  na ocenę – prześlij zdjęcie wykonanej pracy  na skrzynkę klasową)

 

Piątek,  19 czerwca 2020r.

Temat dnia: Wkrótce wakacje.

Edukacja Zadania do wykonania

(Wysyłamy zdjęcia tylko wskazanych zadań)

polonistyczna Wykonaj ćwiczenia ze s. 78-79:

·        Ćw. 1 – zapisywanie dat zbioru zbóż na podstawie tekstu (Uwaga! Sierpniową kartkę z kalendarza należy samodzielnie uzupełnić liczbami.). Układanie nazwy ptaka śpiewającego w polu

·        Ćw. 2- zapisywanie przysłów (przysłowia do wyboru, to:

1)      Kiedy lipiec daje deszcze,

długie lato będzie jeszcze.

2)      Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie,

tedy długa zima będzie.

·        Ćw. 3 –  wklejanie nazw narzędzi i maszyn rolniczych związanych z latem

·        Ćw. 4 – odczytywanie różnych nazw rośliny polnej, spotykanej w zbożu jako chwast

 

muzyczna Wyszukaj na You tube piosenkę Śpiewające Brzdące – „Rodzinna wycieczka”. Pośpiewaj piosenkę z dziećmi po zapoznaniu się z melodią i słowami.

 

Rozwiąż krzyżówkę z nazwami instrumentów- ćwiczenia do muzyki, s. 109.

matematyczna Wykonaj ćwiczenia, s. 80-81:

·        Ćw. 1 – obliczenia kalendarzowe

·        Ćw. 2 –  uzupełnianie ciągu liczbowego

·        Ćw. 3 –  dokańczanie rysowania prostokąta i obliczanie jego obwodu

·        Ćw. 4 – odczytywanie zegara i obliczenia zegarowe

·        Ćw. 5 –  obliczenia wagowe (zamień kilogram na dekagramy lub gramy)

·        Ćw. 6 – obliczenia wagowe  ( dla chętnych – z gwiazdką)

·        Ćw. 7 – obliczenia pieniężne

·        Ćw. 8 – rysowanie drugiej części figur (odbicie lustrzane)

 

(Prześlij pracę do sprawdzenia.)

 

społeczna Zapytaj starszych osób (np. babcię, dziadka), jak kiedyś wyglądała praca w polu. Jakie rośliny uprawiano, jakie były maszyny i narzędzia.  Jakie zwierzęta pojawiały się na polu, pastwisku, w zagrodzie.  Co w czasie prac polowych robiły dzieci? Jak osoby starsze oceniają tamte czasy, a jak współczesne?

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.