• 19 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

Klasa 5

Data Temat Zadnia do wykonania
 

Poniedziałek  20.04

 

Wtorek 21.04

 

Działania na ułamkach dziesiętnych.

 

https://www.profesor.pl/publikacja,14061,Cwiczenia,Dzialania-na-ulamkach-dziesietnych-rachunkowy-trening-dla-klasy-V

 

Rozwiązujecie z etapów I – IX po 2 pierwsze przykłady.

Ich rozwiązania (nie wyniki) przysyłacie na adres: matematyka.spch@wp.pl.

 

Są to zadania na ocenę

 

 

Czwartek

23.04

 

Reguły kolejności wykonywania działań.

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/kolejnosc-wykonywania-dzialan/D18isdYPe

 

·        Przepiszcie do zeszytu reguły kolejności wykonywania działań. Proszę to wyróżnić.

·        Rozwiązujecie zad. ze str. 230:

–       1,2, 3, 4,5 – przykład b – wszystkie obliczenia robicie pisemnie!

 

Piątek

17.04.

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych. Rozwiązujecie zad.

–       8, 9 str. 231 – przykł. b i c – może być jednym sposobem

 


Comments are closed.