• 17 kwietnia 2020
 • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

Przedmiot: chemia   Klasa: 8

Kolejne lekcje chemii w okresie od 15 kwietnia do 24 kwietnia obejmują 3 godziny lekcyjne. Będzie  to zakończenie działu: „Pochodne węglowodorów” oraz jeden temat z nowego działu. Pojawia się zakończenie działu,  w związku z tym będzie praca końcowa na ocenę. Zapisz w zeszycie podane tematy lekcji i postępuj zgodnie ze wskazówkami pod tematem.


 

21.04.2020r.    Temat: Sprawdzenie wiadomości z działu „Pochodne węglowodorów”

W ramach pracy sprawdzającej  na ocenę proszę o rozwiązanie 14 podanych poniżej zadań zamkniętych i przesłanie samych rozwiązań w formie emaila  (np. 1a, 2 dobrze, metanowym,  3PF, 4c,  itd.) do 24. 04.2020r.

 

 • Zaznacz poprawne dokończenie zdania: Estry są to:
 1. produkty reakcji estryfikacji.
 2. związki chemiczne zbudowane z dużej liczby fragmentów aminokwasowych.
 3. sole wyższych kwasów karboksylowych.
 4. związki organiczne, które są pochodnymi kwasów i alkoholi.
 • Podaj poprawne wyrażenia, tak aby powstały zdania prawdziwe.

Etanol to związek chemiczny o wzorze C2H5OH / CH3OH w warunkach normalnych jest substancją stałą / cieczą, która dobrze / słabo rozpuszcza się w wodzie. Towarzyszy temu zmniejszenie objętości cieczy, które nazywamy  kontrakcją / katalizą.  Etanol ulega reakcji spalania całkowitego / niecałkowitego zgodnie z równaniem C2H5OH + O2 → 2 C + 3 H2O. Reaguje z kwasem metanowym/ etanowym, tworząc ester zawierający w swojej cząsteczce 3 atomy węgla.

 • Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny estru gruszkowego − związku chemicznego o nietypowej budowie cząsteczki, który nadaje gruszkom charakterystyczny zapach. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
1. Ester gruszkowy można otrzymać w reakcji kwasu karboksylowego z etanolem. P F
2. Ester gruszkowy nie odbarwia wody bromowej. P F

 

 • Zaznacz wzór odczynnika, za którego pomocą można odróżnić kwas oleinowy od kwasu stearynowego.
A.HNO3(aq) B.Ca(OH)2 C.H2SO4(aq) D.Br2(aq)
 • Dopasuj wzory sumaryczne związków do nazw:
 1. CH3COONa kwas palmitynowy
 2. HCOOH Kwas mrówkowy
 3. C3H7OH Alkohol propylowy
 4. C15H31COOH butanol
 5. C17H33COOH kwas oleinowy
 6. C4H9OH Octan sodu
 • Zaznacz wzór sumaryczny kwasu karboksylowego, który nie rozpuszcza się w wodzie.
A.C17H35COOH B.C3H7COOH C.CH3COOH D.C8H17COOH
 • Oblicz, ile gramów wody znajduje się w 250 g octu o stężeniu 6%.
 1. 15g b) 150g                c) 6g                   d)60g
 • Wskaż wzór sumaryczny kwasu karboksylowego, wiedząc, że jego masa cząsteczkowa wynosi 46 u.
A.C17H35COOH B.C3H7COOH C.CH3COOH D.HCOOH
 1. Octan amylu to ester, który jest w wydzielinie pszczoły, która powstaje podczas żądlenia i prowokuje inne pszczoły do ataku. Do czego stosowany może być ten ester?
 2. Produkcja kosmetyków, zmywaczy do paznokci
 3. Usuwanie rdzy
 4. Barwnik spożywczy
 5. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 • Kwas siarkowy (VI) odgrywa ważną rolę w procesie estryfikacji. Jaką?
 1. Jest substratem
 2. Jest produktem
 3. Jest katalizatorem
 4. Jest izomerem.
 • Cząsteczki aminokwasów zbudowane są z atomów pierwiastków:
 1. Węgla, wodoru i tlenu;
 2. Węgla, wapnia i tlenu;
 3. Węgla, wodoru i tlenu, azotu;
 4. Węgla, wodoru i tlenu, żelaza
 • Sole wyższych kwasów karboksylowych to:
 1. Estry
 2. Mydła
 3. Peptydy
 4. Aminokwasy
 • Charakterystyczną grupą funkcyjną w kwasach karboksylowych jest grupa:
 1. Hydroksylowa
 2. Karboksylowa
 3. Estrowa
 4. Aminowa
 • Określ prawdziwość zdań:
 1. Oranż metylowy barwi się na żółto w roztworze kwasu mrówkowego
 2. Mieszaniu się alkoholu etylowego z wodą towarzyszy zjawisko kontrakcji
 3. Gliceryna to żółta ciecz o ostrym, piekącym smaku

Zadanie dla chętnych prześlę na email tych uczniów, którzy napiszą, że chcą podjąć się zrobienia takich zadań. Szczególnie zachęcam osoby, które chciałyby się wykazać wiedzą ponadprogramową i ich wykonanie, przedstawienie własnego toku rozumowania może zaowocować oceną celującą.

 


24.04.2020r.    Temat: Właściwości i otrzymywanie tłuszczów.

 Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika (str. 190 – 195). Zapisz pod tematem zapamiętaj ze str. 195 oraz zapisz po 5 produktów spożywczych, które zawierają tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce.

Zachęcam do zajrzenia na strony

https://pl.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/lipids/a/lipids

https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC

 

W celu potwierdzenia realizacji  lekcji wyślij proszę na email,  tyko odpowiedzi do zadań sprawdzających, w postaci np.1-a , bez zdjęć i załączników.  Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości to również napisz. Jeśli chcesz otrzymać zadania dla chętnych to również proszę o kontakt.

 


Comments are closed.