• 24 maja 2020
  • Możliwość komentowania XI Tydzień 25-05 do 29-05 została wyłączona

XI Tydzień 25-05 do 29-05

25 maja
Temat: Jak napisać opowiadanie? ( utrwalenie wiadomości).

Powtórz wiadomości z podręcznika str.229-230.
Wykonajcie ćwiczenie numer 3 str.231.
Praca dla chętnych: napisz opowiadanie pt. ,,Wycieczka do zamku”.(pracę wyślij do środy , do godz.15).


26 i 27 maja
Temat: Jak napisać podziękowanie?

Przeczytaj informacje na str.254.
Zapisz do zeszytu wiadomości–Jak zapisać podziękowanie? (str.254)
Przepisz do zeszytu przykład podziękowania-str.255.
Wykonaj ćwiczenie numer 1 str.255.(napisz trzy podziękowania). Podziękowania prześlij do piątku do godz. 15.
Wykonaj ćwiczenie numer 4 str.255.
Wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.


28  i 29 maja
Temat: Jak zapisać rozmowę?

Przeczytaj wiadomości ze str.271.
Zapisz do zeszytu —Jak zapisać dialog? , podręcznik str,271.
Wykonaj ćwiczenie numer 1 str.272.
Wykonaj ćwiczenie numer 6 i 8  str.273.
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.


Comments are closed.