• 14 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania V Tydzień 15-04 do 17-04 została wyłączona

V Tydzień 15-04 do 17-04

Klasa 8

Temat: Zdanie złożone – powtórzenie. (środa, czwartek)

– wykonaj zadanie: W podanych zdaniach pojedynczych podkreśl orzeczenie i podmiot, wypisz związki wyrazowe, zrób wykres i nazwij części zdania (podmiot orzeczenie, przydawka, dopełnienie i okolicznik). Zadanie wykonaj w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij do oceny. Pisz wyraźnie. W razie trudności skorzystaj z notatek zamieszczonych w repetytorium na stronach 181 -183.

Siostra Kuby kupiła sobie wczoraj nowy rower.

Wszyscy uczniowie z naszej klasy tęsknią już za szkołą.

– w podanych zdaniach złożonych podkreśl orzeczenia, oddziel zdania składowe i ponumeruj je. Następnie zaznacz słówko łączące, zrób wykres i nazwij zdanie (np. zdanie współrzędnie złożone przeciwstawne). Zadanie wykonaj w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij do oceny. Pisz wyraźnie. W razie trudności skorzystaj z notatek zamieszczonych w repetytorium na stronach 183 -185.

Jutro przeczytam lekturę lub pogram w nową grę.

Moja siostra zobaczyła ładną zabawkę, więc chciała ją mieć.

Ponieważ panuje epidemia, nie możemy wychodzić z domu.

Dowiedziałam się, że nie odbędą się egzaminy.

Ludzie, którzy nie pracują sumiennie, ciągle mają zaległości.

Lubię ludzi, którzy mówią prawdę.

Zadania należy przesłać najpóźniej w czwartek do godziny 20-tej.

 

Temat: Zdania wielokrotnie złożone – powtórzenie. (piątek)

– przeczytaj wiadomości z podręcznika na stronie 212 lub w repetytorium na stronie 186,

– w podanych zdaniach podkreśl orzeczenia, oddziel zdania składowe i ponumeruj je, następnie zrób wykresy zdań i ponazywaj je:

Moja siostra kupiła wczoraj nowy komputer, więc teraz ciągle na nim gra lub przegląda strony internetowe.

Spotkałem wczoraj kolegę, który powiedział mi, że niedługo wrócimy do szkoły.

Ponieważ pada deszcz, nie mogę wyjść na spacer, ale mogę przeczytać lekturę.

Wracaj do domu, bo pada deszcz i zrobiło się zimno.

Mój brat lubi, gdy pada deszcz i może pograć na komputerze.


Comments are closed.