• 7 czerwca 2020
  • Możliwość komentowania XIII Tydzień 08-06 do 12-06 została wyłączona

XIII Tydzień 08-06 do 12-06

Klasa 7

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wyrazach złożonych. (poniedziałek)

–   zapoznaj się z materiałem dotyczącym słowotwórstwa  https://epodreczniki.pl/a/formanty-i-ich-znaczenie/Dj86LLniP,

– wykonaj zadania: 1, 2, 3, 6, 7 (sprawdź swój wynik klikając ikonkę „sprawdź”; w razie potrzeby nanieś poprawki).

– dla chętnych konsultacje w szkole.


Temat: : Utrwalamy znajomość lektur obowiązkowych. (wtorek, środa)

zapoznaj się z materiałem dotyczącym „Balladyny” J. Słowackiego https://epodreczniki.pl/a/maliny-i-zbrodnia-czyli-o-rywalizacji-i-wladzy/DYDPtc301,

– wykonaj zadania: 2, 3, 5, 8 (sprawdź swój wynik klikając ikonkę „sprawdź”; w razie potrzeby nanieś poprawki.


Temat: Ćwiczymy rozpoznawanie części mowy. (piątek)

– nazwij części mowy w zdaniach (wyraz, pytanie, część mowy):

Młodszy brat Radka nie lubi sprzątania ani innych obowiązków.

Mój wujek pojedzie w sierpniu na wypoczynek do ciepłych krajów.

Pierwszego dnia w szkole spotkałem swoich przyjaciół z klasy.


Comments are closed.