• 26 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

27 kwietnia 

Temat: Programowanie w języku logo – definiowanie i stosowanie procedur bez parametrów

Lekcja online na Teams : wybieramy połączenie za pomocą przeglądarki (pamiętaj aby pozwolić na użycie kamerki i mikrofonu)

Podaję ponownie wysłany na waszą pocztę link do lekcji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afacd86e8263d4b82bbf64de48ebadd06%40thread.tacv2/1587583618549?context=%7b%22Tid%22%3a%229f40073b-b9ca-4855-b53c-a132291e16df%22%2c%22Oid%22%3a%221976dbee-5531-4262-9a9b-2620c672162e%22%7d

  1. Definiowanie nowych procedur
  2. Stosowanie zdefiniowanych procedur
  3. Ćwiczenia

Polecenia:

  • zapoznaj się z instrukcją do tematu (książka str 162 -163)
  • zdefiniuj procedurę wskazaną na stronie 162. Korzystając z przycisków funkcyjnych F4 zobacz zdefiniowaną procedurę, a klawiszem F 11 ją edytuj,
  • postępując analogicznie utwórz nowe procedury TRÓJKĄT; KWADRAT,
  • Korzystając ze zdefiniowanej procedury OŚMIOKĄT wykonaj ćwiczenie 6 str 163
  • wykonaj zrzut ekranu (PrtSc) i przyślij do oceny.

 


Comments are closed.