• 19 marca 2020
  • Możliwość komentowania ZDALNE NAUCZANIE- Informacje dla rodziców została wyłączona

ZDALNE NAUCZANIE- Informacje dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW  DZIECI KL I-III

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy Państwa, aby w najbliższym czasie wspierali swoje dzieci w edukacji i rozwoju . Aby pomóc w przygotowaniu się do pracy na odległość przygotowałyśmy podpowiedzi dotyczące materiałów i narzędzi do wykorzystania przez rodziców i dzieci. 
W związku z tym prosimy o pomoc w zalogowaniu się dzieci na platformie Office 365 i komunikatorze MsTeams

Aby zachować higienę pracy przy komputerze i bezpieczeństwo w sieci przygotowałyśmy kilka porad.

1. Aby zachować efektywny tryb pracy swojego dziecka pozwalajmy mu na przerwy podczas nauki, ale również zachęcajmy do pracy. 15-minutowa przerwa po godzinie nauki pozwoli dziecku na odświeżenie umysłu i utrwalenie poznanych wiadomości. Dobrze też jest pozwolić dziecku spędzić ten czas na dworze (przy zachowaniu zasady nie kontaktowania się z innymi osobami).

2. Praca na odległość w domu może być bardzo rozpraszająca dla dziecka dlatego postarajmy się zorganizować dziecku dobre warunki do nauki. Zorganizujmy dziecku oświetlenie oraz miejsce w którym będzie czuło się wygodnie i komfortowo. Dobrym pomysłem jest również organizować dziecku lekcje rano, aby zachować szkolny tryb dnia.

3. Ważna przy nauce jest również higiena pracy. Postarajmy się aby dziecko zachowywało czystość w miejscu przy którym pracuje. Uważajmy na posiłki i napoje które mogą uszkodzić sprzęt i odciągnąć dziecko od nauki.

4. Bezpieczeństwo w sieci powinno być priorytetem podczas nauki na odległość, postarajmy się kontrolować dzieci, co przeglądają, na jakie strony wchodzą, rodzice powinni uważać podając swoje dane w sieci, kontrolujmy czy strona na którą wchodzimy posiada zabezpieczenia.

 

Drodzy Rodzice! Od Waszej postawy zależy systematyczna praca Waszego dziecka, dlatego zachęcamy Was do motywowania i wspierania swoich dzieci w nauce poza szkołą.

INFORMACJA O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ KLAS IV – VIII

Od 26.11.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie odbywają się przez Internet.

1. Nauczyciele kontaktują się ze swoimi uczniami poprzez komunikator Teams

2. Nauczyciele są zobowiązani do opracowywania zagadnień dla uczniów do samodzielnej pracy, materiałów pomagających w samokształceniu, kart pracy lub zbioru zadań oraz udostępnienie ich dzieciom za pomocą Teams

3. Uczniowie są zobowiązani do samodzielnej pracy w domu, zgodnie z zaleceniami nauczycieli.

4. Prace pisemne oraz wykonane polecenia uczniowie przesyłają  poprzez komunikator w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

5. Uczniowie mogą wszelkie niejasności lub trudności zgłaszać do nauczyciela w uzgodniony z nim sposób, w godzinach swoich lekcji.

6. Rodzice uczniów czuwają nad planowaniem czasu pracy uwzględniając przerwy w nauce.

7. Zarówno uczniowie jak nauczyciele powinni przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

INFORMACJA DLA RODZICA

W związku z koniecznością powtarzania, utrwalania i pogłębiania zrealizowanego już materiału dydaktycznego Rodzice powinni zapewnić uczniom warunki do nauki w domu.
W tym celu:
– wyznaczają godziny pracy dziecka,
– zapewniają mu odpowiednie miejsce do pracy oraz ciszę,
– wietrzą pomieszczenie,
– przygotowują wodę oraz przekąski na czas nauki,
– kontrolują, czy dziecko wykonało powierzone przez nauczycieli zadania,
– dbają o systematyczność pracy dziecka,
– upewniają się, czy na komputerze, z którego korzysta dziecko jest zainstalowane odpowiednie oprogramowanie antywirusowe.


Comments are closed.