• 1 czerwca 2020
 • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa VIII

 

Temat: Zwierciadła kuliste.

 

 1. Co dzieje się z wiązką promieni, które biegną równolegle do osi optycznej po odbiciu od zwierciadła wklęsłego, a co po odbiciu od zwierciadła wypukłego?
 2. Narysuj schematycznie zwierciadło wklęsłe  ( fragment okręgu)   i zaznacz na rysunku: oś optyczną, środek sfery (środek okręgu), ognisko zwierciadła –

rys. str. 205.

 

Temat: Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym.

 

 1. Promienie użyteczne w konstrukcji obrazu w zwierciadle wklęsłym:
 2. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu od zwierciadła przechodzi przez ognisko.
 3. Przechodzi przez ognisko i po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rys. w podręczniku str. 208 (na dole).

 

 1. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm w zwierciadle wklęsłym o promieniu krzywizny 6 cm i ogniskowej równej połowie promienia czyli 3 cm. Przedmiot znajduje się o odległości:
 2. a) 5 cm od środka krzywizny zwierciadła;
 3. b) 6 cm od środka krzywizny zwierciadła;
 4. c) 8 cm od środka krzywizny zwierciadła;

Podaj cechy obrazu.

d*) 2 cm od środka krzywizny zwierciadła (zad. dla chętnych).

Podaj cechy obrazu.

 

Temat: Zwierciadła wypukłe. Konstrukcja obrazu.

 

 1. Jakie są cechy obrazu powstającego w zwierciadle wypukłym, niezależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła? Jakie są jego zastosowania?
 2. Promienie użyteczne do konstrukcji obrazu w zwierciadle wypukłym:
 3. Biegnie równolegle do osi optycznej i po odbiciu jego przedłużenie przechodzi przez ognisko.
 4. Biegnie tak, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko, a po odbiciu od zwierciadła biegnie równolegle do osi optycznej. Rysunek na str. 213.
 5. Narysuj konstrukcję obrazu dla przedmiotu o wysokości 2 cm, znajdującego się w dowolnej         odległości od zwierciadła wypukłego o promieniu krzywizny 6 cm. Ognisko jest w odległości  3 cm od środka zwierciadła.

 


Comments are closed.