• 30 marca 2020
 • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03 do 03-04 została wyłączona

III Tydzień 30-03 do 03-04

Klasa VI:

 • Podręcznik, ćwicz. 1,2,3, str.78-przeczytać tekst o science fiction, wykonać zadania pod tekstem.
 • Przepisać do zeszytu słownictwo ze str. 79 z polskim tłumaczeniem.
 • Wykonać ćwiczenie 4,str. 79.
 • Zeszyt ćwiczeń, ćwicz. 1,2, 3, 4, str.58.
 • Utrwalać słownictwo z unitu 6.

Klasa VI:

Temat:  Future Simple-time expressions.

 • Przepisać do zeszytu wiadomości z gramatyki, podręcznik, str.79.

Najbardziej charakterystycznymi dla Future Simple określeniami czasu są:

 • tomorrow (jutro),
 • the day after tomorrow (pojutrze),
 • soon(niedługo) ,
 • next week/next month/Monday, etc. (w następnym tygodniu/miesiącu/poniedziałek, itd.),
 • next year / winter, etc.(w przyszłym roku, w przyszłą zimę),
 • in an hour/two days/three years, etc. (za godzinę/za dwa dni/za trzy lata, itd.)
 • ćwicz. 6, 7, str. 79 (podręcznik).
 • Ćwicz. 7, 8, 9, str. 59 (zeszyt ćwiczeń).
 • Dodatkowe ćwiczenie- przepisać do zeszytu, do oceny.
 1. Wstaw właściwą formę czasownika.

 

 1. We ………..(celebrate) your birthday in the restaurant.
 2. Miss Potter…………….(wear) a beautiful dress.
 3. I am ill so I ………….(not/come).
 4. …………(she/do) when she finishes school?
 5. …………………(they/visit) us next week?
 6. It is not possible, I…………..(not/pay)!
 7. This thing is too expensive, she………. (not/buy)it.
 8. Kate …………(be) happy if you send her flowers.
 9. ………(you/live) in the future?
 10. Next month my mother…………..( be) abroad.

Comments are closed.