• 23 marca 2020
  • Możliwość komentowania II Tydzień 23 do 27-03-2020 została wyłączona

II Tydzień 23 do 27-03-2020

II Tydzień  23 do 27-03-2020

  1. Rozwiązywanie zadań powtórkowych zamieszczonych na stronie CKE. (poniedziałek, wtorek, środa)
  2. Powtórzenie wiadomości o synonimach, antonimach, homonimach, wyrazach wieloznacznych, archaizmach i neologizmach. (czwartek)

– przypomnienie terminów – repetytorium strona 197, 199

– wykonanie w repetytorium zadań 1 i 2 strona 201, zad. 3, 4, 5 strona 202, zad. 6 i 9 strona 203.

  1. Analiza wiersza K.K. Baczyńskiego Z głową na karabinie. (piątek)

– zapoznaj się notatką biograficzną o autorze (strona 233 w podręczniku), przepisz ją do zeszytu,

– przeczytaj uważnie wiersz i odpowiedz w zeszycie na pytania:

Kim jest podmiot liryczny, co o sobie mówi?

Do jakich wydarzeń historycznych odsyła podmiot liryczny, gdy mówi, że „jest obskoczony przez zdarzeń zamęt”?

Jak wyglądało jego dawne życie, a jakie jest teraz?

Z ilu strof składa się wiersz?

Z ilu wersów zbudowana jest każda zwrotka?

 

Proszę o zapisywanie tematów w zeszycie (z datami) i wykonywanie zadań systematycznie.


Comments are closed.