• 11 maja 2020
  • Możliwość komentowania IX Tydzień 11-05 do 15-05 została wyłączona

IX Tydzień 11-05 do 15-05

KLASA 1

Poniedziałek 11 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadanie 1 na stronie 34 w podręczniku. Nie zapisuj odpowiedzi w zeszycie.

Wykonaj zadania na stronie 43 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poproś rodziców o przeczytanie opowiadania pt„Tajemnica zaginionej książki” na stronie 9 w podręczniku.

Porozmawiaj na temat co to jest odwaga?

Naucz się czytać tekstu Wiosenna łąka na stronie 14 w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 12 i 13 w ćwiczeniu.

Możesz namalować obraz Majowa łąka


KLASA 1

Wtorek 12 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadanie 1 ze strony 35 w podręczniku.

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Dziś poznasz głoskę ń.

Naucz się czytać tekstu na stronie 10 w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 14 i 15 w ćwiczeniu.

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Temat: Z ogonkiem czy bez? – zapisujemy trudne litery.

Przeczytaj uważnie z rodzicem informacje w podręczniku na stronie 44 dowiesz się jak pisać litery, których nie znajdziesz na klawiaturze swojego komputera: ł, ś, ć, ź, ż, ą, ę, ó, ń.

Znajdź na klawiaturze klawisze Alt – jak zauważysz są dwa takie klawisze, jeden z lewej strony, a drugi z prawej strony klawisza Spacji. W uproszczeniu będziemy je nazywać lewy Alt i prawy Alt.

Aby napisać litery wymienione wcześniej należy przycisnąć i przytrzymać prawy Alt  i literę.

 prawy Alt + s = ś

aby napisać dużą pojedynczą literę Ś należy nacisnąć:

Shift+prawy Alt+s =Ś

Tak postępujemy z każdą nową literą. Wyjątkiem jest litera ź, która powstaje tak:

prawy Alt+x=ź

 

Polecenia:

Wykonaj ćwiczenia 2 str 44 oraz ćwiczenie 6 str 45

Zadania 3 i 4 wykonaj w ćwiczeniu.


Środa 13 maja

EDUKACJA POLONISTYCZNO – ŚRODOWISKOWA

Przeczytaj tekst na stronie 11 w podręczniku oraz obejrzyj majową łąkę na stronie 12 i 13 też w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 16, 17  i 18 w ćwiczeniu.


KLASA 1

Czwartek 14 maja

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Wykonaj zadania na stronie 44 w ćwiczeniu.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Zrób w zeszycie ćwiczenie 1 i 2 ze strony 15 w podręczniku.

Naucz się czytać tekstu pt” W szkole dla pszczółek” na stronie 16 w podręczniku.

Wykonaj ćwiczenia na stronie 19 w ćwiczeniu.

KLASA 1

Piątek 15 maja

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Poproś rodziców o przeczytanie wiersza pt” Życie w ulu” i porozmawiaj o życiu pszczół.

Wykonaj ćwiczenia w Elementarzu Odkrywców na stronie 58 i  59.

Uzupełnij zeszyt do kaligrafii na stronie 15.

 


 


Comments are closed.