• 31 maja 2020
  • Możliwość komentowania XII Tydzień 01-06 do 05-06 została wyłączona

XII Tydzień 01-06 do 05-06

Klasa6

Temat: Utrwalenie wiadomości ze składni. (poniedziałek)

konsultacje w szkole.


Temat: Podziały głosek – utrwalenie wiadomości. (wtorek)

Zajęcia odbędą się na Microsoft Teams.


Temat: Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania? (środa)

przeczytaj „Nową wiadomość” w podręczniku na stronie 310,

– zrób notatkę w zeszycie,

– wykonaj zadanie 3 ze str. 311. (Możesz przesłać nagranie.)


 Temat: Analiza wiersza Juliana Tuwima „Czereśnie”. (czwartek)

– przeczytaj wiersz „Czereśnie” w podręczniku na str. 318,

– wykonaj w zeszycie zadanie 4 i 5 str. 318,

– wypisz wyrazy rymujące się.


Temat: Utrwalamy znajomość części mowy. (piątek)

nazwij kolejno części mowy w zdaniach (wyraz- pytanie – część mowy):

Wszyscy uczniowie z klasy szóstej bardzo stęsknili się już za szkołą.

Pani Halinka uszyła dla swoich dzieci maseczki w ciekawe wzorki.

Wracajmy do domu albo odwiedźmy naszego kolegę Marka.


Comments are closed.