• 19 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VI Tydzień 20-04 do 24-04 została wyłączona

VI Tydzień 20-04 do 24-04

Klasa 7

Temat: Jak prowadzić dyskusję? (poniedziałek)

– wykonaj w zeszycie zadanie „Na rozgrzewkę” strona 281 (przeczytaj tekst i odpowiedz w zeszycie na pytania pod tekstem),

– przeczytaj w podręczniku nowe wiadomości na stronach 281 i 282.


Temat: Tworzenie i budowa wyrazów – ćwiczenia słowotwórcze. (poniedziałek, wtorek)

– przeczytaj w podręczniku „Nową wiadomość” na stronie 284,

– zapisz do zeszytu wyjaśnienie pojęć: wyraz podstawowy, wyraz pochodny,

– zapisz w zeszycie z czego składa się wyraz pochodny (temat słowotwórczy i formant),

– wykonaj w zeszycie zadanie 2 strona 284 ,

– wypisz w zeszycie typy formantów („Nowa wiadomość” str. 286).


Temat: Utrwalamy wiadomości o wyrazach pochodnych. Kategorie słowotwórcze. (środa, piątek)

– wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwicz. 2 i 3 str.51,

– wykonaj ćwiczenie 6 str.52 (zeszyt ćwiczeń),

– wypisz do zeszytu kategorie słowotwórcze ( podręcznik str. 287 „Nowa wiadomość”), wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwicz. 2 str.55.


Comments are closed.