• 24 marca 2020
 • Możliwość komentowania I Tydzień 16 do 20 marca została wyłączona

I Tydzień 16 do 20 marca

Fizyka  – zagadnienia do samodzielnej realizacji przez uczniów

Proszę skorzystać z zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub internetu

 

Klasa VII

I Praca, moc, energia – powtórzenie.

 1. Znajomość wzorów i jednostek na pracę, moc, energię kinetyczną, energię potencjalną ciężkości. Rozwiąż zadania.
 2. Oblicz energię kinetyczną piłki o masie 2 kg, poruszającą się z prędkością 1,5 m/s. Jak zmieni się energia kinetyczna piłki jeśli jej prędkość:
 3. a) wzrośnie do 3 m/s?
 4. b) zmaleje do 0,5 m/s?
 5. Oblicz zmianę energii potencjalnej ciężkości, dla doniczki z kwiatkiem o masie 3 kg, jeśli ustawimy ją na półce na wysokości 2,5 m nad podłogą. Przyjmij g=10 m/s2.
 6. Jaką pracę wykona Michał, który działając siłą 60 N, przesunie szafkę na odległość 50 cm?
 7. Oblicz jaką należy działać siłą by przesunąć samochód na odległość 2 m, wykonując pracę

4 kJ.

 1. Jaką moc ma odkurzacz, który w ciągu 20 min wykona pracę 3,6 kJ ?
 2. W jakim czasie czajnik o mocy 800 W zagotuje wodę zużywając 144 kJ energii?

 

II Atomy i cząsteczki

 1. Pierwiastek i związek chemiczny. Siły spójności i przylegania.
 2. a) Podaj po 5 przykładów pierwiastków i związków chemicznych.
 3. b) Co nazywamy dyfuzją? Podaj po 1 przykładzie tego zjawiska dla gazów, cieczy i ciał stałych.
 4. c) Za co są odpowiedzialne siły spójności, a za co siły przylegania?
 5. d) Co nazywamy napięciem powierzchniowym? Podaj dwa przykłady wykorzystania tego zjawiska w przyrodzie.
 6. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
 7. a) Opisz właściwości cieczy, gazów i ciał stałych.
 8. b) Podaj cechę/cechy wspólne dla gazów i cieczy oraz cieczy i ciał stałych.
 9. c) Jaka cecha jest charakterystyczna tylko dla gazów, dla cieczy i ciał stałych?

Comments are closed.