• 29 marca 2020
  • Możliwość komentowania III Tydzień 30-03- do 03-04 została wyłączona

III Tydzień 30-03- do 03-04

Klasa 6

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału 4. (poniedziałek)

– przeczytaj tekst ze strony 189 w podręczniku i wykonaj w zeszycie zadania 1, 2, 3 i 4 (strony 189 i 190), zrób zdjęcie i prześlij do oceny do środy 1 kwietnia. Proszę o staranne pismo!!!

Temat: Czytamy ze zrozumieniem tekst „Siła wyobraźni”. (wtorek)

– przeczytaj tekst ze strony 192,

– sformułuj główną tezę tekstu (czyli główną myśl, pogląd autora),

– wypisz z tekstu 5 trudnych wyrazów i uzasadnij je.

Temat: Poznajemy ludzi związanych z muzyką. (środa)

– zapoznaj się z tematem na stronach 198 i 199 w podręczniku,

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 strona 200.

Temat: Poznajemy fragment „Pana Tadeusza” – „Koncert Wojskiego”. (czwartek i piątek)

– przeczytaj uważnie utwór (strona 201 -202),

– wyjaśnij w zeszycie znaczenie terminów epitet, porównanie i wyraz dźwiękonaśladowczy (strona 348),

– wypisz z utworu po 2 przykłady epitetów,  porównań i wyrazów dźwiękonaśladowczych.


Comments are closed.