• 26 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

Klasa 5

Temat: Czy można żyć bez mediów? (poniedziałek)

przeczytaj tekst „Masło przygodowe” w podręczniku na stronach 269 – 270,

– wypisz w zeszycie członków rodziny głównej bohaterki tekstu,

– wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 270.


Temat: Poznajemy zagadnienia związane z prasą. (wtorek, środa)

zapoznaj się z informacjami w podręczniku na stronach 271 -273,

– wyjaśnij w zeszycie terminy: prasa, gazeta, czasopismo,

– wypisz w zeszycie osoby zatrudnione przy tworzeniu czasopisma,

– zapisz w zeszycie elementy budowy artykułu prasowego (str. 274 „Nowa wiadomość”).


Temat: Podmiot i orzeczenie – przypomnienie wiadomości. (czwartek)

Zajęcia zostaną przeprowadzone na Microsoft Teams.


Comments are closed.