• 31 stycznia 2016
 • Możliwość komentowania Regulaminy została wyłączona

Regulaminy

 

 1. Regulamin organizacyjny szkoły – czytaj
 2. Regulamin Pracy- czytaj
 3. Regulamin BHP – czytaj
 4. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych –czytaj
 5. Regulamin wynagradzania – czytaj
 6. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego – czytaj
 7. Regulamin zamówień publicznych –czytaj
 8. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze –czytaj
 9. Regulamin kontroli wewnętrznej – czytaj
 10. Regulamin kontroli zarządczej – czytaj
 11. Regulamin ZFŚS – czytaj
 12. Regulamin Rady Pedagogicznej – czytaj
 13. Regulamin Rady Rodziców – czytaj
 14. Regulamin Samorządu Uczniowskiego – czytaj
 15. Regulamin pracy świetlicy szkolnej – czytaj
 16. Regulamin biblioteki szkolnej – czytaj
 17. Regulamin korzystania z boiska szkolnego – czytaj
 18. Regulamin prowadzenia dokumentacji – czytaj
 19. Regulamin przyznawania uczniom nagród i wyróżnień – czytaj
 20. Regulamin nadzoru pedagogicznego – czytaj
 21. Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły – czytaj
 22. Regulamin dyżurów nauczycieli – czytaj
 23. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw – czytaj
 24. Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników – czytaj
 25. Regulamin pracowni komputerowej – czytaj
 26. Regulamin wycieczek szkolnych – czytaj
 27. Regulamin przyjmowania skarg i wniosków – czytaj
 28. Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii – czytaj

Comments are closed.