• 17 maja 2020
  • Możliwość komentowania X Tydzień 18-05 do 22-05 została wyłączona

X Tydzień 18-05 do 22-05

Klasa 5

Temat: Jak napisać dedykację? (poniedziałek)

– zapoznaj się z wiadomościami w podręczniku na stronie 298,

– przepisz do zeszytu notatkę:

Elementy dedykacji:

komu dedykujemy prezent (adresat dedykacji),

z jakiej okazji,

– co dedykujemy (wręczamy),

– kto dedykuje (wręcza),

gdzie i kiedy (miejscowość i data).

– uważnie przeanalizuj przykładową dedykację przedstawioną w podręczniku na stronie 298 i zwróć uwagę na zaznaczone w niej elementy,

– wykonaj w zeszycie zadanie 2 str. 298. Zdjęcie pracy prześlij do sprawdzenia.


Temat: Jak wyrazy łączą się w zdaniu? Ćwiczenia. (wtorek)

w podanych zdaniach podkreśl orzeczenie i podmiot, wypisz związki wyrazowe, zrób wykres i podpisz na wykresie części zdania:

Moja starsza siostra chętnie czyta powieści historyczne.

Spóźniony i zdyszany uczeń wbiegł szybko do klasy polonistycznej.

Prześlij zdjęcie pracy do sprawdzenia.

Temat: Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. (środa)

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez Microsoft Teams.


Temat: Zgłębiamy tajniki pracy radiowców. (czwartek)

– zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w podręczniku na stronach 312 – 313,

– przeczytaj, a następnie przepisz do zeszytu „Nową wiadomość” ze str. 314.


Temat: Utrwalamy znajomość części mowy. (piątek)

– w podanych zdaniach nazwij części mowy (wyraz – pytanie – część mowy, np. czasownik, rzeczownik itd.):

Mała Zosia bardzo lubi bawić się z koleżankami.

Wczoraj późno wróciłam ze szkoły i nie zdążyłam doczytać lektury.

Marek dostał od rodziców dwie nowe gry komputerowe.


Comments are closed.