• 27 kwietnia 2020
  • Możliwość komentowania VII Tydzień 27-04 do 30-04 została wyłączona

VII Tydzień 27-04 do 30-04

Klasa VII

Temat:  Sprawdzian wiadomości z działu „Rolnictwo i przemysł Polski ”

  1. Sprawdzian w godz. od 9.40 do 10.25, dnia 30.04.2020

Klasa VII

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

  1. Przeczytać temat w podręczniku str. 178 do180
  2. Uzupełnić w zeszycie ćwiczeń str. 108   – zad. 1, 2, 3
  3. Dla Chętnych: wykonać zadania w zeszycie  ćwiczeń: zad. 4 .str.109
  4. Uczniowie którzy nie mają zeszytów ćwiczeń w domu (w zeszycie przedmiotowym): ćwiczenia- 2, 3 i 4 z podręcznika str. 180
  5. Przygotować się do sprawdzianu wiadomości z działu „Usługi w Polsce” oraz „Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce”- dnia 05.05. 2020

Comments are closed.